Relatie-APK

Zo’n 40 procent van alle huwelijken eindigt in een scheiding. #Esther Kluwer, bijzonder hoogleraar duurzame relaties en welzijn aan de Radboud Universiteit in Nijmegen.

Zo’n 70.000 thuiswonende kinderen per jaar maken mee dat hun ouders uit elkaar gaan, ca 16.000 kinderen ernstige last hebben van de gevolgen van de scheiding, circa 7.200 scheidingen getypeerd kunnen worden als conflictueuze of vechtscheidingen. #platform scheiden zonder schade, Rouvoet

In een verkennend onderzoek raamt onderzoeksbureau EconoVision de kosten van echtscheiding in totaal op tenminste 2,3 miljard euro per jaar. #Esther Kluwer

Relatie APK 1Kwadraad en de Relatie APK

Kwadraad ziet dat het aanbod van de hulpverlening op complexe scheiding toeneemt. Vanuit een preventieve visie heeft Kwadraad de Relatie APK opgericht. Juist op het moment dat er met een lichte interventie snel wat gerealiseerd kan worden. Gestart is met een pilot in Gouda en deze is inmiddels een jaar actief. Binnen de pilotfase hebben 20 stellen deelgenomen aan de Relatie APK.

Resultaat

  • Van de 20 stellen gaven 5 stellen aan dit als laatste kans te zien en anders zouden gaan scheiden.
  • 3 van deze stellen willen na de Relatie APK niet meer scheiden.
  • 2 stellen zijn wel bezig met scheiden; zij geven aan dat er minder conflicten zijn en ze beter kunnen  communiceren over het hele proces.
  • Daarnaast was er bij 4 stellen sprake van huiselijk geweld. Door de training is het geweld bespreekbaar geworden en gestopt. Met deze stellen is de juiste hulp gezocht bij het vervolgtraject.

De relatie APK werkt dus laagdrempelig op het moment dat stellen bij de eerste spanningen in de relatie zich aanmelden. Maar ook preventief ter voorkomen van een echtscheiding dan wel niet een complexe scheiding.

Samenvattend:

  • Vroeg erbij zijn en erger voorkomen
  • Duurzame oplossing door de meest passende hulp in te zetten
  • Laagdrempelig
  • Voorkomen van een complexe scheiding
  • Collectief, waardoor kosten reducerend

Informatie

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Sanne te Stroete via T 088 900 4000.

Relatie APK in de media

Relatie APK in het Algemeen Dagblad
Kick-off Relatie APK (YouTube)
Relatie APK Wassenaar (YouTube)