Centrum voor Jeugd en Gezin

Ouders, kinderen en jongeren kunnen bij het CJG terecht met al hun vragen over opgroeien en opvoeden. Want daar werken professionals als jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, logopedisten, maatschappelijk werkers en pedagogen samen. Kwadraad is partner van het CJG.

Centrum voor Jeugd en Gezin