Hoe doen we dat

Sociale Netwerkstrategie (SNS)

Familie en vrienden zijn vaak langer met elkaar verbonden en staan dichter bij de cliënt dan de hulpverlener, die in het leven van de cliënt een passant is. Bij Sociale Netwerk Strategieën (SNS) gaan we uit van de eigen kracht van de cliënt en zijn omgeving en richten we ons op het samenwerken met het sociale netwerk van een volwassene, een kind of een gezin. Dit netwerk kan bestaan uit familieleden, vrienden, buren, collega’s of bijvoorbeeld de trainer van de sportclub. Het doel van SNS is dat de cliënt samen met zijn familie en sociaal netwerk een plan voor de toekomst maakt, waarmee antwoorden komen op zijn vragen.

Digitalisering, online hulpverlening

Kwadraad is koploper in de digitalisering van de hulpverlening. Elke cliënt krijgt zijn eigen online dossier, 'Mijn Kwadraad'. We integreren de online hulpverlening in onze bekende face-to-face dienstverlening en spreken dan over blended (gemixte) hulpverlening. Voor steeds meer mensen blijkt het een effectieve manier om ongebonden aan tijd en plaats aan hun leefproblemen te werken. Het is laagdrempelig en activeert burgers op een toegankelijke manier.

Eén gezin één plan

Binnen 1gezin1plan staat de cliënt/het gezin en de voortgang op het gezamenlijke behandelplan centraal. Kwadraad is een toegewijd aanhanger van 1gezin1plan, omdat het aansluit bij de visie dat de cliënt centraal staat. En omdat we kracht van online toepassingen kennen. Op de (beveiligde) website delen de verschillende hulpverleners en cliënt doelen, behandelplan, voortgang en afspraken en een agenda. Hierdoor kennen cliënt en hulpverleners steeds de actuele status van de cliënt en het behandelplan.

Meldcode

Kwadraad heeft de ‘Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling’ ingevoerd. De Meldcode helpt professionals goed te reageren bij signalen van geweld. Bijvoorbeeld huisartsen, leerkrachten en maatschappelijk werkers. Sinds 1 juli 2013 zijn beroepskrachten verplicht een meldcode te gebruiken bij vermoedens van geweld in huiselijke kring