Kwaliteit

Om de kwaliteit van onze dienstverlening continu te verbeteren, werken we met een kwaliteitssysteem (jaarlijks getoetst door certificeringsbureau Lloyds), houden we tevredenheidsonderzoeken onder cliënten en samenwerkingspartners en publiceren we ons jaarverslag.

Omdat we voldoen aan de kwaliteitsnormen van de  ISO zorg en Welzijn mogen we het ISO-certificaat voeren.

Kwadraad participeert in de verwijsindex risicojongeren (VIR). Dit is een digitaal systeem dat risicosignalen van hulpverleners over jongeren (tot 23 jaar) bij elkaar brengt. Door de meldingen in de verwijsindex weten hulpverleners sneller of een kind bekend is bij een collega-hulpverlener. Zo kunnen zij samen overleggen over de beste aanpak. Dankzij de verwijsindex blijft een jongere in beeld en kunnen hulpverleners elkaar informeren en hun activiteiten op elkaar afstemmen.