Partnering en vernieuwing

Er is veel in beweging in het sociaal domein, maar de missie van Kwadraad blijft een constante. Kwadraad staat voor het versterken van eigenaarschap van burgers en hun sociale netwerken en het aanboren van talenten om dat mogelijk te maken. Daarin willen we koploper zijn en blijven en voor burgers, gemeenten en samenwerkingspartners een betrouwbare partner zijn.

Partnering is een belangrijke pijler in de koers van Kwadraad. Samen met de gemeente geven we graag verder vorm en inhoud aan het sociaal domein. De gemeente als regievoerder en Kwadraad als expert in uitvoering. Dat doen we vooral duurzaam samen met collega-aanbieders in zorg, welzijn en participatie. Kwadraad wil nog meer inzetten op continue kwalitatief goed maatschappelijk werk. Kwadraad wil dat bewerkstelligen door verstevigd te gaan investeren in kwaliteit (opleiden) en innovatie. Kwadraad wil met haar kennis en ideeën bijdragen aan innovatieve ontwikkelingen;

  •  we versterken het zelfmanagement en eigenaarschap van inwoners
  •  we investeren in de professionalisering van de sociaal werker
  •  we dragen bij aan de passende ICT-ontwikkeling
  •  goede huisvesting
  •  een eigentijdse contractrelatie met de gemeenten

Daar hoort in de visie van Kwadraad ook sturing op resultaat en outcome bij.

Nieuw organisatiemodel
Kwadraad heeft een nieuw organisatiemodel ingevoerd en afscheid genomen van de huidige klassieke staf-lijnstructuur van integrale managementfuncties en in afdelingen georganiseerd stafdiensten. Daarvoor in de plaats hebben wij gekozen voor een nieuw organisatiemodel dat werkt als een meer flexibele ontwikkelorganisatie waarin zelforganiseren - net als in de uitvoering - het leidend principe is. We willen met dit nieuwe model bereiken dat:

  • Kwadraad op een flexibele manier de meer op afstand functionerende maatschappelijk werkers beter voedt en ondersteunt
  • we het partnership naar gemeenten en ketenpartners kunnen versterken