De juiste ondersteuning op het juiste moment

We weten dat mensen met dreigende problematische schulden (te) laat in beeld komen of hulp zoeken, het systeem als te ingewikkeld ervaren en door stress niet altijd de juiste keuzes maken. Om toch op het juiste moment de juiste interventie te kunnen doen is het van belang dat er inzicht is in de zogenaamde klantreis. Met een klantreis is het proces dat mensen met schulden doorlopen in kaart gebracht. Kwadraad zet deze klantreis op verschillende manieren in. Aan de ene kant is het een goede methode om met gemeente en partners de keten in beeld te brengen. Waar heeft iemand behoefte aan en wat zijn dan werkende elementen in de ondersteuning? Wie doet wat op welk moment en hoe zorgen we ervoor dat de inwoner de juiste ondersteuning op het juiste krijgt. Hoe kunnen we eerder in beeld zijn om erger te voorkomen?

Daarnaast zet Kwadraad de klantreis in om samen met de mensen die het betreft knelpunten op te sporen. Waar loop je nu tegenaan en hoe kunnen de gemeenten en partners helpen deze knelpunten weg te nemen?

De juiste ondersteuning op het juiste moment