Preventie en vroegsignalering

We weten al veel van schuldenproblematiek. Het voortijdig signaleren van financiële problemen en hierop acteren kan veel ellende voorkomen voor de mensen de het betreft. Ook worden maatschappelijke kosten voorkomen.

Kwadraad maakt onderscheid tussen preventie en vroegsignalering. Preventie is het voorkomen van financiële problemen door van tevoren in actie te komen, stress weg te nemen, mensen te coachen en de juiste vaardigheden aanreiken zodat zij zich zelf weer financieel zelfredzaam voelen. Vroegsignalering is het in een zo vroeg mogelijk stadium in beeld brengen van mensen met financiële problemen om vroegtijdige hulpverlening mogelijk te maken door gebruik te maken van daadwerkelijke signalen en outreachende hulpverlening. Om dit integraal vorm te geven is een sterke verbinding tussen partners noodzaak. Schuldhulpverlening, de gemeente, maatschappelijk werk, vrijwilligers (en eventueel andere flankerende hulp- en dienstverlening) vormen vanaf de startfase van de problematiek (voorzorg) een sterke koppeling met elkaar om passend maatwerk te leveren naar aanleiding van de behoefte van de klant.