Voorschoten

Buurtbemiddeling

In Voorschoten biedt Kwadraad Buurtbemiddeling aan.

Harde muziek of gestamp op de trap?
Een boom die de tuin overschaduwt?
Vuilnis op de galerij?

Voorkom dat irritaties en misverstanden met de buren uit de hand lopen!
Buurtbemiddeling helpt (gratis) met informatie, advies en bemiddeling.

- We gaan samen op zoek naar een oplossing
- Woon weer prettig in je eigen huis en straat
- Onze bemiddelaars zijn onafhankelijk en onpartijdig

buurtbemiddeling@kwadraad.nl
T  088 900 4000

Activiteiten in de buurt

Op dit moment zijn er geen activiteiten in de buurt gepland.