Woerden

Maatschappelijk werk, Sociaal Raadslieden, Pedagogisch bureau, Buurtbemiddeling, Onafhankelijke cliëntondersteuning en Thuisadministratie

Maatschappelijk werk
Kijk hieronder voor adressen en telefonische spreekuurtijden in Woerden.
Wil je graag langskomen? Bel dan op werkdagen tussen 09.00-17.00 uur naar 088 900 4000 om een afspraak te maken of voor meer informatie.

Zoek je een woning? 
Wij ontvangen veel vragen over huisvesting. Kwadraad kan jou helaas niet helpen bij het verkrijgen van een woning. Wel kunnen we je tips geven bij je zoektocht naar een woning. Kijk hier ook alvast eens even:

Als je je in wilt schrijven als woningzoekende op Woonnet

Aanvraag voorrangsverklaring via Het Vierde Huis

Als je dakloos bent of dakloos dreigt te worden in omgeving Utrecht

Naast maatschappelijk werk biedt Kwadraad in Woerden ook:

Sociaal Raadslieden
De Sociaal Raadslieden zijn er voor alle inwoners die een vraag hebben over o.a. het recht op uitkering, studiefinanciering, huurtoeslag, belasting, ontslag, voogdij, juridische en rechtszaken etc. Zie de link onder het kaartje voor contactinformatie.

Pedagogisch bureau
Het Pedagogisch bureau is er voor alle vragen van ouders/opvoeders over opvoeding, gedrag en ontwikkeling van kinderen (0-18 jaar). Zie link onder het kaartje voor contactinformatie.

Buurtbemiddeling
In Woerden bieden wij ook Buurtbemiddeling aan. Zie de link onder het kaartje voor contactinformatie.

Onafhankelijke cliëntondersteuning
Voor vragen over zorg, wonen, echtscheidingen, mantelzorg, pleegzorg, PGB, opvoeden, werk en inkomen, dagbesteding, welzijn of onderwijs. Of als je ondersteuning wilt om te kijken wat jezelf of met hulp van familie of vrienden kunt doen. Zie de link onder het kaartje voor contactinformatie.

Thuisadministratie
Hulp bij het ordenen van administratie en financiën. Zie de link onder het kaartje voor contactinformatie.

Locaties in de buurt

088 900 4000

Woon je in Harmelen, Kamerik, Kanis of Zegveld? Dan kun je terecht op bovenstaande spreekuren. Ook voor Buurtbemiddeling.

Maatschappelijk werk, locatie Woerden
Maatschappelijjk werk, locatie Harmelen
Buurtbemiddeling
Sociaal Raadslieden Harmelen
Sociaal Raadlieden Woerden
Pedagogisch bureau
Onafhankelijke cliëntondersteuning (OCO)
Thuisadministratie

Onafhankelijke cliëntondersteuning (OCO)

Voor vragen over zorg, wonen, echtscheidingen, mantelzorg, pleegzorg, PGB, opvoeden, werk en inkomen, dagbesteding, welzijn of onderwijs. Of als je ondersteuning wilt om te kijken wat jezelf of met hulp van familie of vrienden kunt doen.

Heb je een vraag voor OCO of wil je een afspraak maken? Neem hiervoor contact op via T 088 900 4000. Je kunt ook een e-mail sturen naar: clientondersteuning.woerden@kwadraad.nl

Pedagogisch bureau

Heb je vragen over de opvoeding of het gedrag van je kind?

Opvoeden gaat niet altijd vanzelf. Iedere ouder heeft wel eens vragen of twijfels over het opvoeden van zijn of haar kind. Soms heb je behoefte aan extra informatie of advies.
Het Pedagogisch bureau is er voor alle vragen van ouders/opvoeders over opvoeding, gedrag en ontwikkeling van kinderen (0-18 jaar).
Denk aan vragen over:
Omgaan met emoties, sociale vaardigheden, luisteren, druk gedrag, echtscheiding, slapen, eten, etc. Ouders kunnen snel terecht en een verwijsbrief is niet nodig. De begeleiding is laagdrempelig, kortdurend en er zijn geen kosten aan verbonden.

Het Pedagogisch bureau Woerden is een samenwerking tussen de GGDrU Jeugdgezondheidszorg en Kwadraad.

Kijk onder het Google kaartje voor contactinformatie.