Woerden

Maatschappelijk werk, Sociaal Raadslieden, Pedagogisch Bureau, Buurtbemiddeling, Onafhankelijke cliëntondersteuning en Thuisadministratie

Maatschappelijk werk
Kijk hieronder voor adressen en spreekuurtijden in Woerden. Tijdens deze spreekuren kun je zonder afspraak binnenlopen bij het maatschappelijk werk. Wij zijn telefonisch iedere werkdag bereikbaar van 09.00-17.00 uur voor informatie en het maken van afspraken via 088 900 4000.

Naast maatschappelijk werk biedt Kwadraad in Woerden ook:

Sociaal Raadslieden
De Sociaal Raadslieden zijn er voor alle inwoners die een vraag hebben over o.a. het recht op uitkering, studiefinanciering, huurtoeslag, belasting, ontslag, voogdij, juridische en rechtszaken etc. Zie de link onder het kaartje voor contactinformatie.

Buurtbemiddeling

In Woerden bieden wij ook Buurtbemiddeling aan. Zie de link onder het kaartje voor contactinformatie.

Onafhankelijke cliëntondersteuning
Voor vragen over zorg, wonen, echtscheidingen, mantelzorg, pleegzorg, PGB, opvoeden, werk en inkomen, dagbesteding, welzijn of onderwijs. Of als je ondersteuning wilt om te kijken wat jezelf of met hulp van familie of vrienden kunt doen. Zie de link onder het kaartje voor contactinformatie.

Thuisadministratie
Hulp bij het ordenen van administratie en financiën. Zie de link onder het kaartje voor contactinformatie.

Locaties in de buurt

088 900 4000

Hoor je t.a.v. corona tot een kwetsbare doelgroep? Wij willen je vragen om dan niet de inloopspreekuren te bezoeken, maar een afspraak te maken. Dit kan via T 088 900 4000.

Woon je in Harmelen, Kamerik, Kanis of Zegveld? Dan kun je terecht op bovenstaande spreekuren. Ook voor Buurtbemiddeling.

Maatschappelijk werk, locatie Woerden
Maatschappelijjk werk, locatie Harmelen
Buurtbemiddeling
Sociaal Raadslieden
Pedagogisch Bureau
Onafhankelijke cliëntondersteuning (OCO)
Thuisadministratie