Woerden

Maatschappelijk werk, Sociaal Raadslieden, Pedagogisch Bureau, Buurtbemiddeling, Onafhankelijke cliëntondersteuning en Thuisadministratie

Maatschappelijk werk
Kijk hieronder voor adressen en telefonische spreekuurtijden in Woerden.
Wil je graag langskomen? Bel dan op werkdagen tussen 09.00-17.00 uur naar 088 900 4000om een afspraak te maken of voor meer informatie.

Naast maatschappelijk werk biedt Kwadraad in Woerden ook:

Sociaal Raadslieden
De Sociaal Raadslieden zijn er voor alle inwoners die een vraag hebben over o.a. het recht op uitkering, studiefinanciering, huurtoeslag, belasting, ontslag, voogdij, juridische en rechtszaken etc. Zie de link onder het kaartje voor contactinformatie.

Buurtbemiddeling

In Woerden bieden wij ook Buurtbemiddeling aan. Zie de link onder het kaartje voor contactinformatie.

Onafhankelijke cliëntondersteuning
Voor vragen over zorg, wonen, echtscheidingen, mantelzorg, pleegzorg, PGB, opvoeden, werk en inkomen, dagbesteding, welzijn of onderwijs. Of als je ondersteuning wilt om te kijken wat jezelf of met hulp van familie of vrienden kunt doen. Zie de link onder het kaartje voor contactinformatie.

Thuisadministratie
Hulp bij het ordenen van administratie en financiën. Zie de link onder het kaartje voor contactinformatie.

Locaties in de buurt

088 900 4000

Woon je in Harmelen, Kamerik, Kanis of Zegveld? Dan kun je terecht op bovenstaande spreekuren. Ook voor Buurtbemiddeling.

Maatschappelijk werk, locatie Woerden
Maatschappelijjk werk, locatie Harmelen
Buurtbemiddeling
Sociaal Raadslieden
Pedagogisch Bureau
Onafhankelijke cliëntondersteuning (OCO)
Thuisadministratie

Activiteiten in de buurt

Op dit moment zijn er geen activiteiten in de buurt gepland.

Buurtbemiddeling

Harde muziek of gestamp op de trap?
Een boom die de tuin overschaduwt?
Vuilnis op de galerij?

Voorkom dat irritaties en misverstanden met de buren uit de hand lopen!
Buurtbemiddeling helpt (gratis) met informatie, advies en bemiddeling.

– We gaan samen op zoek naar een oplossing
– Woon weer prettig in je eigen huis en straat
– Onze bemiddelaars zijn onafhankelijk en onpartijdig

buurtbemiddeling@kwadraad.nl
T  088 900 4000
www.kwadraad.nl/buurtbemiddeling

Onafhankelijke cliëntondersteuning (OCO)

Voor vragen over zorg, wonen, echtscheidingen, mantelzorg, pleegzorg, PGB, opvoeden, werk en inkomen, dagbesteding, welzijn of onderwijs. Of als je ondersteuning wilt om te kijken wat jezelf of met hulp van familie of vrienden kunt doen.

Heb je een vraag voor OCO of wil je een afspraak maken? Neem hiervoor contact op via T 088 900 4000. Je kunt ook een e-mail sturen naar: clientondersteuning.woerden@kwadraad.nl