Werken bij Kwadraad

Bij Kwadraad werken gedreven medewerkers die aansluiting zoeken bij de leefwereld van onze cliënten en hen het vertrouwen geven, zodat ze weer in staat zijn zelf de verbinding te maken met hun sociale omgeving. Onze medewerkers zetten in op de mogelijkheden die mensen zelf hebben en die in hun omgeving liggen. Door beide op een actiegerichte manier aan elkaar te verbinden ontstaat vaak de goede bewerking om de draad weer op te pakken.

Kwadraad heeft vakmanschap hoog in het vaandel staan, dit verwachten we dan ook van onze medewerkers.
Onze medewerkers zijn professionals, die in welke functie dan ook het vak verstaan en goed onderhouden. Ons vakmanschap uit zich in een systeemgerichte benadering, in het methodisch en doelgericht handelen en in het maatwerk dat we leveren aan onze cliënten en opdrachtgevers.