Kees Schouten, vrijwilliger

Kees Schouten, vrijwilliger

Hoe lang werk je al bij Kwadraad en hoe ben je bij ons terecht gekomen?

Toen ik eind 2010 met een goede vertrekregeling stopte bij mijn werkgever, wilde ik graag met mijn kennis en ervaring mensen gaan helpen. Tijdens vergaderingen in de kerk hoorde ik iemand praten over zijn werk bij Kwadraad en zo kwam ik hier terecht. Eerst als vrijwilliger in Woerden vanuit de RAWB (Raad Aangaande Werk en Bijstand) en vanaf november 2016 doe ik hetzelfde werk bij Kwadraad.

Wat is jouw rol binnen het team?

Als vrijwilliger bij het spreekuur op donderdagochtend heb ik geen vaste taak. Ik vind het een uitdaging om met getallen bezig te zijn en help mensen met financiële documenten, bijvoorbeeld belastingzaken, toeslagen, betalingsregelingen en kwijtscheldingsaanvragen. Vaak zie ik dezelfde mensen terugkomen aan mijn bureau.

Ik kan goed bezwaarschriften opstellen en vind het leuk om te doen. Ook begeleid ik de cliënt in het vervolgtraject wanneer aanvragen niet gehonoreerd worden. Desnoods tot aan de rechtbank.

Een andere taak is het inzichtelijk maken van regelingen waar mensen recht op hebben. Ik probeer cliënten ook te begeleiden wanneer ik ze doorverwijs naar het UWV, de schulphulpverlening of het bijstandsloket. Mijn ervaring is dat de mensen zich daardoor gesterkt voelen.

Hoe ziet jouw werkdag eruit?

Het spreekuur begint om half 10, maar vaak begin ik al wat eerder doordat mensen soms vroeger komen. Ik ga in principe door tot de laatste cliënt geholpen is. Wanneer het een complex probleem is, kan dat wel eens tot 12:30 uur duren.

Waarom is jouw werk belangrijk?

Ik doe dit werk al lange tijd samen met nog twee oudgedienden. Er is veel onderlinge behulpzaamheid. We weten hoe we elkaars kwaliteiten kunnen inzetten en helpen de mensen daardoor nog beter.

Wat is voor jou waardevol in je werk?

Mijn slogan is: Wat gij niet wil dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet. Dit is mijn drijfveer. Ik haal uit dit werk veel voldoening. Doordat ik dit werk als onbezoldigde vrijwilliger doe, ga ik soms verder dan een persoon in loondienst. Ik word niet gecontroleerd op effectieve tijdsbesteding en ik hoef ook geen verantwoording af te leggen over kosten en baten. Als vrijwilliger ben je alleen maar bezig om iemand te helpen.

Wat is het meest opmerkelijke dat je in je werk hebt meegemaakt?

Mijn eerste grote succes was een kwestie over een watermeterstand bij de Geschillencommissie. Met mijn hulp hoefde de cliënt een onterechte rekening van € 330 niet te betalen. Het tweede was bij de rechtbank, waar ik hielp om een huisuitzetting te voorkomen. Mijn derde succes was het verlagen van een huurprijs, waardoor de cliënt recht kreeg op huurtoeslag.

Dit zijn korte omschrijvingen van zaken die maanden geduurd hebben. Onze cliënten hebben allemaal een probleem waar ze zelf niet uitkomen. Niemand komt op het spreekuur voor de gezelligheid.

Hoe zou je Kwadraad in een zin of enkele woorden samenvatten?

Kwadraad is niet uit de samenleving weg te denken en is een organisatie waar helaas steeds meer mensen een beroep op moeten doen.