Monique van Deursen, coördinator buurtbemiddeling

Monique van Deursen, coordinator buurtbemiddeling

Hoe lang werk je al bij Kwadraad en hoe ben je bij ons terecht gekomen?

Ik werk bijna anderhalf jaar als coördinator bij Kwadraad Buurtbemiddeling in Gouda. Daarvoor werkte ik twee jaar als projectleider Buurtbemiddeling in Rotterdam.

Wat is jouw rol binnen het team?

Ik ben verantwoordelijk voor alles rondom het organiseren en adequaat uitvoeren van buurtbemiddeling in Gouda. Met zes coördinatoren levert mijn team in tien gemeenten buurtbemiddeling. Ik heb als extra aandachtspunt de coördinatie van PR en communicatie, wat ik erg leuk vind.

Hoe ziet jouw werkdag eruit?

Ik bel buren om intakes te doen en te beslissen of buurtbemiddeling passend is voor hun situatie. Ik deel casussen in en regel van alles, zodat bemiddelaars hun werk goed kunnen doen. Soms geef ik presentaties, bijvoorbeeld bij de politie of andere verwijzers, om zo buurtbemiddeling goed onder de aandacht te brengen.

Waarom is jouw werk belangrijk?

Buurtbemiddeling helpt buren en buurtgenoten hun onderlinge problemen op te lossen en de onderlinge communicatie te verbeteren. Dit maakt buren weerbaarder en zelfredzamer, en dat ondersteunt de participatiegedachte waar Kwadraad voor staat.

Wat is voor jou waardevol in je werk?

Fijne, enthousiaste collega’s zijn belangrijk voor mij. En goede voorwaarden om je werk zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren.

Wat is het meest opmerkelijke dat je in je werk hebt meegemaakt?

De snelheid waarmee Zoetermeer eind vorig jaar is toegevoegd aan onze lijst van gemeenten waar we buurtbemiddeling organiseren.

Hoe zou je Kwadraad in een zin of enkele woorden samenvatten?

Kwadraad is een wendbare en ondernemende organisatie.