Remon van Galen, maatschappelijk werker

Remon van Galen, maatschappelijk werker

Hoe lang werk je al bij Kwadraad en hoe ben je bij ons terecht gekomen?

In 2016 werd mijn team vanuit Careyn overgenomen door Kwadraad en nog steeds werk ik met trots voor deze organisatie.

Wat is jouw rol binnen het team?

Ik zit in de ondernemingsraad en werk in twee uitvoerende teams: in het één als schoolmaatschappelijk werker en in het andere team als algemeen maatschappelijk werker. Daarnaast werk ik outreachend vanuit het Lokaal Team Huiselijk Geweld en ga ik bij mensen thuis langs als er een melding komt vanuit Veilig Thuis. Ik word omschreven als een gepassioneerde aanjager met een gezonde dosis ontnuchterende Rotterdamse humor en een verbinder tussen beleid en praktijk.

Hoe ziet jouw werkdag eruit?

Een balletje trappen op het schoolplein, een gemeentelijk overleg, het begeleiden van een systeemgesprek na een huisverbod... Geen dag is hetzelfde. Mijn werk zit altijd volop uitdagingen en kansen om het verschil te maken.

Waarom is jouw werk belangrijk?

We helpen mensen met het vinden van duurzame oplossingen. We wijzen de weg en helpen cliënten hun eigen netwerk in te zetten.

Wat is voor jou waardevol in je werk?

Samen met de cliënt zoeken naar passende mogelijkheden en kansen. We werken aan een veilige situatie voor iedereen, zodat mensen gelukkig kunnen leven en kinderen veilig opgroeien.

Wat is het meest opmerkelijke dat je in je werk hebt meegemaakt?

Een tijd terug sprak een oud-cliënt mij aan. Ik herkende haar vaag, maar zij wist tot in detail te vertellen hoe na onze ontmoeting haar leven veranderde. Onderschat nooit de rol die je, soms terecht of onterecht, toebedeeld krijgt.

Hoe zou je Kwadraad in een zin of enkele woorden samenvatten?

Als je de regie pakt en de geboden vrijheid neemt, is Kwadraad een organisatie waar je je talenten kunt ontwikkelen!