Stage lopen bij Kwadraad

Kwadraad biedt een boeiende werk- en leeromgeving. Via onze samenwerking met hogescholen in de regio helpen we in de opleiding tot HBO-gekwalificeerd maatschappelijk werker. Ook gebruiken we de onderzoeksfaciliteiten van de hogescholen om nieuwe hulpverleningsmethoden te ontwikkelen en onze methoden te toetsen.

Wij vinden het belangrijk  om studenten de mogelijkheid te bieden om stage te lopen. Elk jaar wordt er een aantal plaatsen voor stagiaires beschikbaar gesteld.

Stage HBO maatschappelijke dienstverlening

  • De beschikbare plaatsen zijn voor studenten die in het derde jaar van de opleiding HBO maatschappelijke dienstverlening zitten. Deze stage start in september en duurt ca. tien maanden. Stagiaires ontvangen een bruto vergoeding.
  • Kwadraad heeft geen mogelijkheden voor stagiaires die een zogenaamde snuffelstage willen doen in het eerste of tweede jaar.

Half maart wordt het aantal beschikbare stageplaatsen voor het nieuwe schooljaar vastgesteld en uiterlijk eind maart worden kandidaten uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek.

Heb jij interesse om stage te lopen bij Kwadraad?
Stuur dan uiterlijk 1 maart een brief naar de afdeling Human Resources, Postbus 440, 2800 AK in Gouda of stuur bij voorkeur een mail naar solliciteren@kwadraad.nl.
Het is voor de afdeling HR handig als je je voorkeur aangeeft voor een gemeente.

Stage Kinderwerk Gouda

Kinderwerk Gouda is een klein team van twee beroepskrachten en een aantal vrijwilligers en stagiaires. In het Kinderwerk werk je met kinderen in de basisschool leeftijd. Overdag ga je onder begeleiding van een Kinderwerker naar basisscholen. Daar geven we trainingen weerbaarheid en sociale vaardigheid. Na schooltijd zijn er de Kidzclubs. In alle wijken van Gouda worden die aangeboden. Het zijn gevarieerde activiteiten (creatieve en educatieve activiteiten) waar kinderen ten eerste plezier aan beleven, maar ook worden uitgedaagd om hun competenties te ontwikkelen.

Stage
Je leert in de stage omgaan met kinderen van 4 tot 12 jaar. Kinderen die opgroeien en gezonde gezinnen, maar ook kinderen die het minder goed getroffen hebben, soms achterstand hebben opgelopen op alle gebieden, of kinderen die iets in hun ‘rugzakje’ hebben zitten: ADHD, autisme e.d. Ook met deze kinderen leer je omgaan.

Je leert activiteitenprogramma’s op te zetten, uit te voeren en te evalueren. Ook leer je bij de trainingen kinderen te begeleiden bij de oefeningen die binnen de methode worden uitgevoerd. Je leert observeren en aan de hand daarvan rapportages maken t.b.v. de leerkrachten op de basisscholen. Ook voer je eindgesprekken met de leerkrachten. Je word begeleid door beroepskrachten. Je werkt daarnaast ook samen met vrijwilligers en mede-stagiairs.

Het hele jaar door zijn er stagiaires actief bij Kinderwerk Gouda vanuit de opleidingen:

- HBO SPH 1e en 2e jaar
- HBO Pedagogiek 1e en 2e jaar
- HBO CMV 1e en 2e jaar
- HBO Social Work 1e en 2e jaar
- MBO PW alle leerjaren

Zijn er stageplaatsen vacant bij Kinderwerk Gouda?
Wil je meer informatie of wil je weten of er op dit moment stageplaatsen vacant zijn? Neem dan contact op met Marlou van Roy via m.vanroy@kwadraad.nl