Gezinscoach

In het de regio Duin en Bollenstreek zoeken wij een:

Gezinscoach
24 uur per week
vacaturenummer 049

Als gezinscoach probeer je jouw gezinnen sterker te maken, zodat zij op eigen kracht de draad weer op kunnen pakken. Je werkt met gezinnen met (zeer) complexe hulpvragen, die veelal een zorg mijdend karakter hebben. De gezinscoach ondersteunt gezinnen met meerdere problemen op verschillende levensgebieden om te bereiken dat de zelfredzaamheid en het probleemoplossend vermogen van een gezin vergroot wordt. De gezinscoach zal dan ook zo snel als mogelijk het gezin stimuleren en leren om zelf de regie over hun leven op te pakken. De interventies van de gezinscoach zijn gericht op gedragsveranderingen bij het gezin, zodat zij leren eventuele toekomstige problemen in het leven adequaat aan te kunnen pakken en om te leren gaan met life-events, die op hun pad (kunnen) komen.

Over Kwadraad

Kwadraad is een vernieuwende en ambitieuze organisatie die actief is in 45 gemeenten in de regio Zuid-Holland en Utrecht-West. Wij begeleiden en ondersteunen mensen bij hun dagelijkse problemen op alle leefgebieden. We doen dat met een breed pakket van diensten van licht tot intensief, zowel individueel als collectief. Onze medewerkers werken daar waar de burgers zijn, in wijken en buurten, gezondheidscentra, buurtcentra, scholen en bij burgers thuis. Het is onze ambitie om het eigenaarschap over het eigen leven van burgers en hun sociale netwerk te versterken zodat zij zo goed mogelijk in staat zijn het eigen leven weer op te pakken en mee te doen. We gaan uit  van  hun talenten en zetten in op wederkerigheid.

Kwadraad heeft de afgelopen jaren belangrijke stappen gezet naar een meer waarden-gedreven organisatie, waarbij eigenaarschap van mensen leidend is. We hebben veel geïnvesteerd in inhoudelijke ontwikkeling en innovatie en blijven dit ook doen. Tegelijkertijd zijn we verder gegaan met het proces naar zelforganisatie. Dit betekent dat je komt werken in een organisatie waar gewerkt wordt op basis van opgaven en talenten.

Team

Binnen de Duin en Bollenstreek zal jij de functie vervullen als Gezinscoach. Je zal onder andere de aanmeldingen aangeleverd krijgen vanuit de teams Hillegom, Lisse, Teylingen, Noordwijk en Noordwijkerhout. Je zal daarom geen vaste werkplek hebben en zal veel op huisbezoek gaan. Daarnaast krijg je veel vrijheid om je eigen agenda in te delen.

Functie-inhoud, competenties en vaardigheden

In je functie van gezinscoach:

 • Ben je bekend met het werken volgens 1 Gezin 1 Plan, Signs of Safety  en heb je affiniteit met gezinsproblematiek en outreachend hulpverlening;
 • Actieve deelname aan lokale zorgnetwerken;
 • De gezinscoach betrekt alle gezinsleden, alle levensgebieden en alle problemen die spelen op de leefgebieden.
 • De gezinscoach brengt de gehele gezinssituatie in kaart, ook op de leefgebieden waar geen problemen zijn. Dit om een zo’n compleet mogelijk beeld te krijgen en hierdoor tot structurele (gedrags-)veranderingen te komen.
 • De gezinscoach sluit aan bij de vraag van het gezin. Uitzondering is wanneer de veiligheid van kinderen in het geding is, dan zal ten alle tijden het belang van de kinderen vooropgesteld worden.
 • De gezinscoach werkt outreachend. Door de inzet van huisbezoeken ziet de gezinscoach veel van de thuissituatie van een gezin, zowel wat betreft de onderlinge interactie als de leefomgeving van een gezin. Daarnaast kan een gezinscoach zo nodig mee met een gezin naar gesprekken bij instellingen of school.
 • De gezinscoach kent en maakt gebruik van de inzet van het lokale hulpverleningsaanbod: zowel in professioneel als vrijwillig kader. Wanneer bepaalde hulpverlening niet voorhanden is of nog niet passend is, zal de gezinscoach hier interventies op ondernemen en het gezin motiveren voor passende hulpverlening.
 • De gezinscoach is vasthoudend. Komt hulpverlening niet op gang of is een gezin moeilijk te motiveren, dan zal de gezinscoach inventariseren hoe hier verandering in aangebracht kan worden en wat daarvoor nodig is.
 • De gemiddelde trajectduur bedraagt maximaal 75 uur. Voor ieder traject geldt het adagium ‘zo lang als nodig, zo kort als het kan’. De interventie heeft een tijdelijk karakter heeft; uitsluitend wordt ingezet bij leerbare gezinnen en pas wordt opgeleverd wanneer een gezin de eigen regie weer terug heeft.

Wij vragen:

 • Je beschikt over een afgeronde HBO opleiding bij voorkeur HBO Maatschappelijk Werk en Dienstverlening Of Social Work. Of je hebt een afgeronde HBO opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening met 5 jaar werkervaring (na het behalen van je diploma).
 • Recente werkervaring binnen de maatschappelijke dienstverlening en/of Jeugdzorg.
 • In bezit van rijbewijs B én eigen vervoer
 • Flexibel en bereid om op meerdere locaties te werken
 • Kennis van de ontwikkeling van kinderen en jongeren in de leeftijd van 0 tot 18 jaar

Wij bieden:

jou een boeiende en afwisselende functie in een zelforganiserend team, waarbij jullie met elkaar een hoge mate van regie en regelmogelijkheden hebben om je werk voor de cliënt zo goed mogelijk te organiseren. Om je hierin te ondersteunen kun je terugvallen op verschillende expertiseteams, waaronder IM, HRM Financiën etc.. Ook kun je terugvallen op een verandercoach, vak-ontwikkelaars, accountmanagers en andere collega’s.

Je werkzaamheden vallen onder de cao Sociaal Werk en zijn ingeschaald in schaal 9 (minimaal €2.705 – maximaal €3.988, afhankelijk van kennis en ervaring). Je bouwt pensioen op bij pensioenfonds Zorg en Welzijn. Om je werk te doen, daar waar jouw cliënt zich bevindt, word  je uitgerust met een laptop en smartphone. Kwadraad kent daarnaast een reiskostenregeling voor zowel woon-werkverkeer als dienstreizen. Voor een totaaloverzicht van het arbeidsvoorwaardenpakket van Kwadraad kun je terecht bij de afdeling HRM.

Je ontvangt een overeenkomst voor de duur van 1 jaar met kans op verlenging.

Wil jij onze nieuwe collega worden?

Solliciteer dan t/m 30 juni uitsluitend via de link. Heb je eerst nog vragen aan een van de teamleden, neem dan contact op met Pauline Kroes of Joel Schijveschuurder op telefoonnummer 06-15901146 of 06-15329610.

Bedankt voor je interesse!