Coördinator Sterke samenleving 12 tot 16 uur, De Ronde Venen

In verband met (tijdelijk) gedeeltelijk vertrek van een collega zoeken wij z.s.m. in de Ronde Venen een

Coördinator Sterke Samenleving
Tijdelijk dienstverband voor 12 tot 16 uur per week
vacaturenummer 5  

Tussen Amsterdam en Utrecht ligt de gemeente De Ronde Venen in een groen en waterrijk gebied. De gemeente telt ca. 43.000 inwoners en bestaat uit de dorpskernen Abcoude, Amstelhoek, Baambrugge, de Hoef, Mijdrecht, Vinkeveen, Waverveen en Wilnis. De gemeente De Ronde Venen is een ambitieuze gemeente, die doelgericht werkt aan een steeds hogere kwaliteit van leef- en woonomgeving.

Het Sociaal Domein in De Ronde Venen is afgelopen jaren sterk in beweging.

De gemeente gaat de uitdaging aan om samen met haar maatschappelijke partners uitvoer te geven aan het sociaal domein middels het vormen van Kernteams. Uitgangspunten hierbij is dat de inwoner centraal staat, zelfregie heeft en houdt, er uit wordt gegaan van eigen kracht, ontschot, integraal en vraaggericht werken binnen een inclusieve samenleving.
Kwadraad heeft een intensieve samenwerking en positie in het preventieve voorveld en in de kernteams binnen de gemeente. Als Centrum Jeugd en Gezin (CJG) werkt Kwadraad tevens samen met de Jeugdgezondheidszorg.

Functie: Coördinator Sterke Samenleving

Als Coördinator Sterke Samenleving heb je een dienstverband bij Kwadraad. Je maakt onderdeel uit en draagt bij aan de zelfsturing van het Kwadraadteam De Ronde Venen. Het gaat momenteel om een gezamenlijk gedeelde invulling van de functie met de huidige Coördinator Sterke Samenleving. De werkzaamheden zullen onderling verdeeld worden.Vanuit je functie vervul je een rol voor alle partijen werkzaam in de basisinfrastructuur met de focus op preventie. Coördinerende werkzaamheden namens het CJG maken hier onderdeel van uit.Je draagt bij aan het verbinden van de maatschappelijke partners en gemeente in het voorveld en het ontwikkelen van preventieve activiteiten. Het gaat om een zelfstandige functie waarbij je wordt uitgedaagd in te spelen op de ontwikkelingen in het veld en verbindingen te maken waar mogelijk.

Profiel

De Coördinator Sterke Samenleving heeft een grote affiniteit met het brede veld van zorg en welzijn. Hij of zij is een bruggenbouwer met een onafhankelijke inslag. In staat om te schakelen tussen de diverse werkzaamheden en projecten. Een enthousiaste, innovatieve en resultaatgerichte spin in het web. In staat om relaties op te bouwen en deze te onderhouden. Hij of zij beschikt niet alleen over besluitvaardigheid en overtuigingskracht, maar is ook samenwerkingsgericht. Met een goede antenne voor in- en externe politiek, waardoor hij of zij in staat is om in het complexe werkveld verbindingen te leggen tussen maatschappelijke organisatie en een impuls te geven aan het ontwikkelen van nieuwe innovatieve activiteiten. Leidraad hierbij is het behartigen van de belangen van de inwoners van De Ronde Venen.

Waar ben je vooral mee bezig

 • Het verbinden van maatschappelijke partners binnen het preventieve voorveld en Kernteams
 • Kartrekkersrol of geven van impuls aan diverse innovatieve projecten, activiteiten en samenwerkingen (Ideeën Werkplaats, ontwikkeling Relatie & Scheidingshuis, Jonge Mantelzorgers en KOPP Kinderen, Kansrijke Start, etc)
 • Het beheren van het werkbudget CJG en het coördineren van de uit te zetten preventieve activiteiten
 • Voorzittersrol binnen diverse overlegstructuren met ketenpartners en onderwijs
 • Het bevorderen van de samenwerking binnen het CJG en de samenwerkende partners
 • Gesprekspartner van de gemeente en ketenpartners op het gebied van het Sociaal Domein (Welzijnsorganisatie Tympaan de Baat, Servicepunten, Kwadraad, Bibliotheek en CJG).
 • Contactpersoon en samenwerkende partner met Ouders Lokaal
 • Contactpersoon online CJG
  Gemeentelijk coördinator Verwijsindex
 • Gemeentelijk coördinator aanpak Huiselijk geweld en Kindermishandeling
 • Contactpersoon Veilig Thuis, afdeling Preventie

Functieprofiel 

 • HBO /WO opleiding (een voor de functie relevante richting)
 • Kennis van gezin- en jongerenproblematiek;
 • Kennis van het Sociaal Domein

Wat mag je van ons verwachten?

Een contract tot het einde van het jaar met mogelijke verlenging. De functie is ingeschaald in schaal 9 van de cao Welzijn en maatschappelijke dienstverlening. Het salaris bedraagt maximaal € 4.118,- bruto op basis van 36 uur. De formele benaming van de functie in het functiehuis is Staf- en beleidsmedewerker. De cao Welzijn kent een eindejaarsuitkering van 8,3%. De overige arbeidsvoorwaarden zijn conform de cao en het personeelsbeleid van Kwadraad. Kwadraad kent naast een reiskostenregeling o.a. een fietsenplan en bedrijfsfitness. Ook kun je gebruik maken van diverse voordelen die worden geboden binnen het lidmaatschap van Kwadraad bij ‘Weg na het Werk’ of andere collectiviteit kortingen. Kwadraad biedt diverse faciliteiten om tijd en plaats onafhankelijk te kunnen werken.

Voor nadere informatie kun je contact opnemen met:

Heb je vragen, bel of mail dan naar  Anneke Wenker, Coördinator Sterke Samenleving.

a.wenker@kwadraad.nl / 0615379980.

Hoe kom je in aanmerking voor deze vacature?

Heb jij zin in een nieuwe uitdaging als Coördinator Sterke Samenleving in De Ronde Venen? Ben jij enthousiast, flexibel, een geboren pionier en heb je ervaring binnen zowel de jeugd als de volwassenenzorg , maak dan je interesse kenbaar door  digitaal te solliciteren via onderstaande  link.

Je kunt solliciteren tot en met 28 februari a.s.. De gesprekken vinden begin maart plaats. 

Bedankt voor je interesse!