Ervaren Maatschappelijk werker / Projectleider

In het team Krimpen aan den IJssel zoeken wij een:

Ervaren Maatschappelijk werker / Projectmedewerker
- voor het project personen met verward gedrag-
24-32 uur per week

Team algemeen maatschappelijk werk Krimpen aan den IJssel

Het team Krimpen aan den IJssel bestaat uit 6 collega’s. De medewerkers van Kwadraad zijn zowel binnen de KrimpenWijzer als het Krimpens Sociaal Team werkzaam. De KrimpenWijzer is het loket waar inwoners zelf terecht kunnen met hun hulpvraag. Bij het Krimpens Sociaal Team kunnen inwoners alleen aangemeld worden door een professional en vaak is er sprake van problematiek op meerdere leefgebieden. Het team biedt een uitdagende functie binnen het Krimpens Sociaal Team voor jeugd en volwassenen, bestaande uit 25 collega’s werkende vanuit verschillende moederorganisaties. Als algemeen maatschappelijk werker zul je samen met de cliënt naar een oplossing toewerken en de zelfredzaamheid bevorderen. Een cliënt  heeft een vast aanspreekpunt in het Krimpens Sociaal Team. Als er sprake is van ingewikkelde problemen of problemen op meerdere levensgebieden, wordt samen met de cliënt en/of het gezin een plan gemaakt.

Projectomschrijving ‘’Project Verwarde Mensen’’

Dit projectplan heeft van ZonMW een subsidietoekenning gekregen voor de duur van één jaar. Het plan heeft betrekking op de gemeente Krimpen aan den IJssel en heeft als doel het maken en testen van een aanpak om de  eerste drie bouwstenen van de Regionale aanpak verward gedrag in praktijk te brengen. Nieuw voor de gemeente Krimpen aan den IJssel is het werken met ervaringsdeskundigen.

De gemeente Krimpen aan den IJssel kenmerkt zich door de grote betrokkenheid van haar inwoners. De gemeente zoekt samen met inwoners en de ketenpartnersnaar passende zorg voor de inwoners die dit nodig hebben. Binnen Krimpen aan den IJssel wordt door alle ketenpartners enthousiast en zorgvuldig gewerkt aan het borgen van de bestaande zorg en het ontwikkelen van nieuwe vormen van zorg en ondersteuning.

Het landelijk aanjaagteam personen met verward gedrag gaat uit van de volgende doelgroep: mensen die de grip op hun leven (dreigen te) verliezen, waardoor het risico aanwezig is dat zij zichzelf of anderen schade berokkenen. Het gaat om mensen met vaak verschillende aandoeningen/beperkingen, veelal in combinatie met verschillende levensproblemen.

We kiezen niet voor een aanpak vanaf de schrijftafel, maar voor een aanpak vanuit doorleving. Deze doorleving wordt het gedeelde perspectief. Dat is nodig om over de grenzen van de eigen organisatie heen te kijken. Dit perspectief kent vier hoofdelementen:

 • Integrale persoonsgerichte aanpak.
 • Van systeemwereld naar leefwereld.
 • Heldere regie en eigenaarschap.
 • Preventie en vroegsignalering centraal.

Functie-inhoud naast de functie-inhoud van maatschappelijk werker.

 • Contacten leggen en onderhouden met de gemeente, politie en ketenpartners.
 • Neemt deel aan de gemeentelijke projectgroep ‘verward gedrag’.
 • Je hebt de verantwoordelijkheid en regie op het project en je zorgt voor de verantwoording naar de subsidieverstrekker.
 • Je spreekt samen met de ervaringsdeskundigen af welke verantwoordelijkheden zij dragen, een eventuele ingroeitijd en dergelijke. Je coacht en begeleidt de ervaringsdeskundigen en de vrijwilligers die verbonden zijn aan dit project.
 • Naast je behendigheid op op tactisch niveau sta jij graag met jevoeten in de klei.
 • Je legt outreachend contact met personen met verward gedrag.
 • Je werkt samen met  de persoonlijke en professionele omgeving, je stemt af met  zorgverleners en welzijnswerkers, je signaleert  en beïnvloedt groepsdynamische processen in de wijk, je bent overtuigend naar activiteiten en voorzieningen in Krimpen aan den IJssel om  aanpassingen door te voeren ten bate van de toegankelijkheid van personen met verward gedrag.
 • Je bent in staat om een preventieve werkwijze op te zetten.

Onderscheidende kwaliteiten

Uiteraard beschik je over een afgeronde relevante HBO opleiding  bij voorkeur richting MWD en ben je in staat om zowel zelfstandig als samen met collega’s te werken. Je vindt gemakkelijk je weg, zowel binnen de eigen organisatie als een van de vele samenwerkingsverbanden waaraan Kwadraad deelneemt. Dit lukt je omdat je communicatief vaardig, flexibel, ondernemend en open bent en denkt vanuit te leveren prestaties. Je ziet kansen tot verbeterde  samenwerking in de keten en mogelijkheden tot ontschotting en weet deze te verzilveren of beleggen binnen de organisatie.

Verder vragen wij:

 • Je kan makkelijk contacten leggen. Je kunt uitstekend aansluiten bij de ander en je bent in staat om in de huid te kruipen van de ander.
 • Je bent gepokt en gemazeld als maatschappelijk werker.
 • Je hebt met affiniteit met GGZ en verslaving.
 • Je bent gericht op een outreachende aanpak en in staat om in constructief overleg te gaan met samenwerkingspartners.
 • Je bent in staat is om bijeenkomsten te organiseren en te leiden.

Wij bieden

Een aanstelling van 24-32 uur per week voor de duur van het project (één jaar)

We bieden jou een boeiende en afwisselende functie in een zelforganiserend team, waarbij jullie met elkaar een hoge mate van regie en regelmogelijkheden hebben om je werk voor de cliënt zo goed mogelijk te organiseren. Om je hierin te ondersteunen kun je terugvallen op verschillende expertiseteams van Kwadraad, waaronder IM, HRM Financiën etc. Ook kun je terugvallen op een verandercoach, vak-ontwikkelaars, accountmanagers en andere collega’s.

Kwadraad wil koploper zijn en blijven in het sociale domein. Daarom investeren we continu in jouw individuele inzetbaarheid, alsook de professionele ontwikkeling van jou en je team. Dit doen we door middel van deskundigheidsbevordering, maar ook door het faciliteren van een reflectie-omgeving, zodat je hierover met elkaar in gesprek kunt blijven.

Je werkzaamheden vallen onder de cao Sociaal Werk en zijn ingeschaald in schaal 8 (minimaal €2.544 – maximaal €3.624, afhankelijk van kennis en ervaring). Je bouwt pensioen op bij pensioenfonds Zorg en Welzijn. Om je werk te doen, daar waar jouw cliënt zich bevindt, word  je uitgerust met een laptop en smartphone. Kwadraad kent daarnaast een reiskostenregeling voor zowel woon-werkverkeer als dienstreizen. Voor een totaaloverzicht van het arbeidsvoorwaardenpakket van Kwadraad kun je terecht bij de afdeling HRM of Kwadraad24.

Heb je interesse?

Solliciteer dan t/m 26 juni uitsluitend via de link. Heb je inhoudelijk nog vragen over de functie, neem dan contact op met Trudie Boerman (0611213844) of Mariska Roskam (0643049204).

Bedankt voor je interesse!