Gezinscoach, 24-36 uur, Alphen aan den Rijn

Voor Go voor jeugd zijn wij op zoek naar:

Gezinscoach
24-36 uur per week

vacaturenummer 51

Als gezinscoach probeer je gezinnen sterker te maken, zodat zij op eigen kracht de draad weer op kunnen pakken. Je werkt met gezinnen met (zeer) complexe hulpvragen, die soms een zorg mijdend karakter hebben. De gezinscoach ondersteunt gezinnen met meerdere problemen op verschillende levensgebieden om te bereiken dat de zelfredzaamheid en het probleemoplossend vermogen van een gezin vergroot wordt. De gezinscoach zal dan ook zo snel als mogelijk het gezin stimuleren en leren om zelf de regie over hun leven op te pakken. De interventies van de gezinscoach zijn er op gericht om de basis op orde te krijgen zodat er weer ruimte komt om te leren en tot gedragsveranderingen in het gezin, zodat zij leren eventuele toekomstige problemen in het leven adequaat aan te kunnen pakken en om te leren gaan met life-events, die op hun pad (kunnen) komen.

Verbinden, vergroten en activeren van het sociale en informele netwerk zijn daarbij belangrijke speerpunten. Je organiseert en coördineert de hulp- en dienstverlening. Je signaleert veiligheidsrisico's en handelt daarnaar. Door je methodische, systemische aanpak zorg je dat de verschillende betrokkenen afgestemd op elkaar aan verschillende onderdelen van het behandelplan werken. Waar nodig schakel je hulp in van andere organisaties of disciplines. Soms wordt je met psychiatrische ziektebeelden geconfronteerd, je vind dit boeiend. Je levert verder een bijdrage aan het vergroten van kennis en kunde en de samenwerking in je team.

 

Functie-inhoud, competenties en vaardigheden

In je functie van gezinscoach:

 • Ben je bekend met het werken volgens 1 Gezin 1 Plan, Signs of Safety  en heb je affiniteit met gezinsproblematiek en outreachend hulpverlening;
 • Actieve deelname aan lokale zorgnetwerken;
 • De gezinscoach betrekt alle gezinsleden, alle levensgebieden en alle problemen die spelen op de leefgebieden.
 • Gezinsvraag en hulpbehoefte inventariseren. De gezinscoach brengt de gehele gezinssituatie in kaart, ook op de leefgebieden waar geen problemen zijn. Dit om een zo’n compleet mogelijk beeld te krijgen en hierdoor tot structurele (gedrags-)veranderingen te komen.
 • Gezinsplan ontwikkelen en uitvoeren. De gezinscoach sluit aan bij de vraag en het tempo van het gezin. Uitzondering is wanneer de veiligheid van kinderen in het geding is, dan zal ten alle tijden het belang van de kinderen vooropgesteld worden.
 • De gezinscoach activeert het sociale netwerk/kapitaal.
 • De gezinscoach werkt outreachend. Door de inzet van huisbezoeken ziet de gezinscoach veel van de thuissituatie van een gezin, zowel wat betreft de onderlinge interactie als de leefomgeving van een gezin. Daarnaast kan een gezinscoach zo nodig mee met een gezin naar gesprekken bij instellingen of school.
 • De gezinscoach kent en maakt gebruik van de inzet van het lokale hulpverleningsaanbod: zowel professionals als vrijwilligers. Wanneer bepaalde hulpverlening niet voorhanden is of nog niet passend is, zal de gezinscoach hier interventies op ondernemen en het gezin motiveren voor passende hulpverlening.
 • De gezinscoach is vasthoudend. Komt hulpverlening niet op gang of is een gezin moeilijk te motiveren, dan zal de gezinscoach inventariseren hoe hier verandering in aangebracht kan worden en wat daarvoor nodig is.
 • De inzet van de gezinscoach heeft een tijdelijk karakter; Er wordt ingezet op stabiliseren en het vergroten van het lerend vermogen. Een gezin wordt pas losgelaten als een gezin, met behulp van een sociaal netwerk,  voldoende grip heeft op het gezinsleven.

 

Wij vragen:

Je beschikt over een afgeronde opleiding HBO Maatschappelijk Werk en Dienstverlening Of Social Work. Of je hebt een afgeronde HBO opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening met 5 jaar werkervaring (na het behalen van je diploma).

 • Meerjarige werkervaring binnen de maatschappelijke dienstverlening en/of Jeugdzorg.
 • In gevallen waar psychiatrische aandoeningen bovenliggend zijn ben je in staat, vanuit het behandelplan, begeleiding uit te voeren die bij de jeugdige en het gezin aansluiten zodat het gezin duurzaam verder kan;
 • Kennis van het sociaal domein en ontwikkelingen in de jeugdzorg;
 • SKJ registratie
 • In bezit van rijbewijs B én eigen vervoer
 • Flexibel en bereid om op meerdere locaties te werken
 • Kennis van de ontwikkeling van kinderen en jongeren in de leeftijd van 0 tot 18 jaar

 

Je bent in staat om de visie en waarden van Kwadraad te vertalen in een succesvolle dienstverlening aan de jeugdigen en gezinnen vanuit het samenwerkingsverband Go voor jeugd.
Je bent proactief, gericht op samenwerking en je bent doel- en resultaatgericht;
Je reageert rustig op hevige situaties en bedenkt praktische reacties en oplossingen;

 

Wij bieden:

jou een boeiende en afwisselende functie in een zelforganiserend team, waarbij jullie met elkaar een hoge mate van regie en regelmogelijkheden hebben om je werk voor de cliënt zo goed mogelijk te organiseren. Om je hierin te ondersteunen kun je terugvallen op verschillende expertiseteams, waaronder IM, HRM Financiën etc.. Ook kun je terugvallen op een verandercoach, vak-ontwikkelaars, accountmanagers en andere collega’s.

 

Je werkzaamheden vallen onder de cao Sociaal Werk en zijn ingeschaald in schaal 8 (minimaal € 2.712 – maximaal € 3.864 bij een fulltime dienstverband). De functie gezinscoach wordt vervult vanuit vaste formatie. Nieuwe Kwadraad collega’s starten op basis van een jaarcontract.

 

Over Kwadraad

Elke dag maken onze professionals het verschil in de levens van mensen. Zij werken in de frontlinie van de vraagstukken in de samenleving en begeleiden mensen bij problemen in het dagelijks leven. Relatieproblemen, opvoedvragen, eenzaamheid, scheiden, schulden, rouw, onzekerheid, stress, geweld of burenruzie. Kwadraad biedt hierin een stevige professionele basis. Jaarlijks wordt samen met 25.000 cliënten naar een uitweg voor hun problemen gezocht. Onze opdrachtgevers, 36 gemeenten in de provincies Zuid-Holland en Utrecht West, staan voor de opgave met minder middelen meer impact te realiseren. Zij maken slagen in een nieuwe ordening van het sociaal domein. Kwadraad is een proactieve speler in dit turbulente veld. We werken daarbij samen met partners en gemeenten. Kwadraad vertegenwoordigd samen met partnerorganisaties Cardea, Curium-LUMC, Prodeba, Gemiva, Ipse de Bruggen, de Opvoedpoli en Horizon.

Go voor jeugd in Alphen aan den Rijn en Kaag en Braassem. Dit samenwerkingsverband  bestaat uit 8 teams. Deze teams bestaan uit social werkers ieder met eigen specialisme.

GO! voor jeugd is expert in het duurzaam herstel van draagkracht en draaglast in het leven van jeugdigen en hun ouders met behulp van hun sociale omgeving. Binnen GO! voor jeugd is veel expertise in huis om hen verder te helpen, ook bij hele specifieke en complexe problematiek. GO! biedt integrale hulp dichtbij huis en in het dagelijks leven.

 

Wil jij onze nieuwe collega worden?

Solliciteer dan uiterlijk 23 juni 2021 via deze link.

Wil je eerst meer weten over deze vacature en de opdracht? Neem dan contact op met Boris Stil, Regisseur, via T 06 461 50 507

Hoe verloopt het sollicitatieproces?

https://www.kwadraad.nl/wp-content/uploads/2020/10/Icon-Proces-1-CV.png
Kies je vacature en solliciteer online
https://www.kwadraad.nl/wp-content/uploads/2020/10/Icon-Proces-2-Selectie.png
Kwadraad selecteert kandidaten en nodigt ze uit
https://www.kwadraad.nl/wp-content/uploads/2020/10/Icon-Proces-3-Gesprek1.png
Je komt langs voor het eerste gesprek met het team
https://www.kwadraad.nl/wp-content/uploads/2020/10/Icon-Proces-4-Gesprek2.png
Succes? Dan heb je een tweede gesprek
https://www.kwadraad.nl/wp-content/uploads/2020/10/Icon-Proces-5-Contract.png
Bespreek de arbeidsvoorwaarden en teken je contract
https://www.kwadraad.nl/wp-content/uploads/2020/10/Icon-Proces-6-Collegas.png
Aan de slag met je nieuwe collega's