Maatschappelijk werker 16 uur Zoetermeer (044)

Samen met zo’n 25.000 cliënten per jaar zoekt Kwadraad een uitweg voor hun problemen en het vergroten van de zelfredzaamheid. Met opdrachtgevers in 37 gemeenten in Zuid-Holland en Utrecht staan wij voor de taak een nieuwe ordening in het sociaal domein aan te brengen. Meer realiseren met minder middelen is een uitdaging die wij graag aangaan.
Voor onze bevlogen organisatie zoeken wij een in het team Zoetermeer voor het meldpunt EMMA een:

Ondernemende en outreachende Maatschappelijk werker
16 uur per week
vacaturenummer 044

Als maatschappelijk werker probeer je jouw klant sterker te maken, zodat hij op eigen kracht de draad weer op kan pakken. Hierbij activeer je de mensen die betrokken zijn bij de klant en maak je zoveel mogelijk gebruik van het informele veld, vrijwilligers of oplossingen in het voorliggende veld. Om goed met je klant in contact te komen maak je gebruik van goede gesprekstechnieken en je weet hoe je als maatschappelijk werker achter de voordeur kan komen.

Meldpunt EMMA
Meldpunt EMMA; Eerder Melden, Minder Achterstanden is een aanpak in de vroeg signalering van schulden. Mensen met financiële problemen trekken vaak pas aan de bel wanneer de schulden situatie geëscaleerd is met alle gevolgen van dien. Door samen te werken met crediteuren en het formele- en informele hulp- en dienstverleningsaanbod van Zoetermeer worden mensen in een vroeg stadium van de financiële problematiek bereikt en passend advies of hulpaanbod gegeven.

Hoe gaat het in zijn werk?
Aanmelding:      De crediteuren melden één keer per maand de huishoudens met een achterstand van minimaal 20 dagen en maximaal 100 dagen. Deze achterstanden worden met elkaar gematcht. Deze matches worden opgepakt door de maatschappelijk werkers van EMMA.

Diagnose:            Er volgt een outreachend huisbezoek door de maatschappelijk werker van Meldpunt EMMA. Er wordt geïnventariseerd waardoor de achterstand(en) is (zijn) ontstaan en welke problemen er zijn. Er wordt de mensen advies gegeven, een hulpaanbod gedaan of indien nodig gemotiveerd de geboden hulpverlening te accepteren.

Aanpak:               Wanneer de match bij Meldpunt EMMA is gemeld, heeft de maatschappelijk werker van Meldpunt EMMA vervolgens één maand om het huishouden te bezoeken, een plan van aanpak op te stellen en in contact te brengen met de juiste organisaties voor ondersteuning. Een beknopt plan van aanpak wordt gemaakt om uit deze situatie te komen, waarbij de professional verwijst naar de juiste partijen. Wanneer externe hulpverlening of verdere ondersteuning nodig is, wordt gezorgd voor een warme overdracht naar deze hulpverlenende instantie. Binnen een maand wordt teruggekoppeld naar de crediteur en het resultaat wordt vastgelegd in een online registratiesysteem.

Functie-inhoud
In je functie van maatschappelijk werker bij Meldpunt EMMA:

  • Zoek je outreachend contact met bewoners van Zoetermeer door middel van huisbezoeken, soms in de avond met een collega.
  • Voer je intake gesprekken en inventariseer je op een zorgvuldige wijze samen met de klant diens hulpvraag, zodat een zorgvuldige analyse en hulpverleningsplan kan worden opgesteld.

Wat bied jij:

  • Een HBO diploma Maatschappelijk Werk en Dienstverlening Of Social Work of een diploma Sociaal Pedagogische Hulpverlening met 5 jaar relevante werkervaring diploma.
  • Digitale systemen en applicaties als MS Office beheers je snel.
  • Zelfredzaamheid, sterke communicatieve vaardigheden en flexibiliteit.

Je krijgt:

  • Een markt conform salaris; Cao Sociaal Werk, salarisschaal 8 (€ 2.712 – € 3.864).
  • Een contract van 16 uur voor de duur van 1 jaar.
  • Een laptop, smartphone en de optie om digitaal te werken.
  • Een gedreven omgeving waarin persoonlijke én vakontwikkeling centraal staat.

Over Kwadraad
Wij streven ernaar de zelfredzaamheid van burgers te vergroten en hun sociale netwerk te versterken. Met een breed pakket aan diensten bieden wij ondersteuning van licht tot intensief, individueel en collectief. Wij werken in gezondheidscentra, buurtcentra, scholen en bij de mensen thuis.

Reageren kan tot en met 11 augustus 2020 aanstaande uitsluitend via deze link. Vragen? Bel Pauline Kroes op telefoonnummer 06-15901146 of Linda van Keijsteren op telefoonnummer 06-38294298.