Maatschappelijk werker Rijnwoude

In het team Rijnwoude, TOM in de Buurt zoeken wij per september een:

Maatschappelijk werker
24 uur per week
Vacaturenummer 087 

TOM in de Buurt is een samenwerkingsverband tussen Kwadraad, Kwintes, Gemiva, Participe, WIJdezorg, Activite, Ipse de Bruggen en de Binnenvest. Tom in de Buurt bestaat uit multidisciplinaire teams van waaruit zij klanten stimuleren zodat ieder op zijn of haar eigen wijze een positieve bijdrage levert aan de samenleving. TOM staat voor Talent, Ondersteuning en Mee doen. De eigen kracht van burgers staat centraal.

Over Kwadraad

Kwadraad is een vernieuwende en ambitieuze organisatie die actief is in 37 gemeenten in de regio Zuid-Holland en Utrecht-West. Wij begeleiden en ondersteunen mensen bij hun dagelijkse problemen op alle leefgebieden. We doen dat met een breed pakket van diensten van licht tot intensief, zowel individueel als collectief. Onze medewerkers werken daar waar de burgers zijn, in wijken en buurten, gezondheidscentra, buurtcentra, scholen en bij burgers thuis. Het is onze ambitie om het eigenaarschap over het eigen leven van burgers en hun sociale netwerk te versterken zodat zij zo goed mogelijk in staat zijn het eigen leven weer op te pakken en mee te doen. We gaan uit  van  hun talenten en zetten in op wederkerigheid.

Kwadraad heeft de afgelopen jaren belangrijke stappen gezet naar een meer waarden-gedreven organisatie, waarbij eigenaarschap van mensen leidend is. We hebben veel geïnvesteerd in inhoudelijke ontwikkeling en innovatie en blijven dit ook doen. Tegelijkertijd zijn we verder gegaan met het proces naar zelforganisatie. Dit betekent dat je komt werken in een organisatie waar gewerkt wordt op basis van opgaven en talenten. 

Functie-inhoud

Wat ga je doen?

 • Maatschappelijke ondersteuning bieden aan individuele klanten en (gezin)systemen, waaronder veelal multiprobleem;
 • Het bieden van psychosociale hulpverlening ;
 • Ondersteunen van klanten bij het maken van keuzes en versterken van hun zelfredzaamheid en eigen netwerk;
 • Collectieve bijeenkomsten en trainingen aan klanten opzetten en uitvoeren n.a.v. signalen;
 • Oppakken van kindspoorzaken (er heeft geweld plaats gevonden waar een kind bij betrokken was en jij hebt contact met de betrokkenen);
 • Oppakken van Tom teamtaken (naar keuze) in het kader van zelforganisatie;
 • Maatschappelijke ontwikkelingen en wijzigingen in wet- en regelgeving bijhouden.

Onderscheidende kwaliteiten

Je beschikt over een afgeronde HBO opleiding bij voorkeur HBO Maatschappelijk Werk en Dienstverlening Of Social Work. Of je hebt een afgeronde HBO opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening met 5 jaar werkervaring (na het behalen van je diploma).

Naast de functie-specifieke eisen voor maatschappelijk werker vind je het leuk om jezelf op basis van jouw talenten te verbinden aan verschillende opgaven binnen de organisatie. Opgaven zijn ‘opdrachten/ projecten’ met een tijdelijk karakter waaraan zowel uitvoerend professionals als collega’s van de verschillende  expertises  (waaronder Informatiemanagement, HRM en Financiën ) zich kunnen verbinden.

Verder ben je in staat om zowel zelfstandig als samen met collega’s te werken. Je vindt gemakkelijk je weg, zowel binnen de eigen organisatie als een van de vele samenwerkingsverbanden waaraan Kwadraad deelneemt. Dit lukt je omdat je communicatief vaardig, flexibel, ondernemend en open bent en denkt vanuit te leveren prestaties. Je ziet kansen tot verbeterde samenwerking in de keten en mogelijkheden tot ontschotting en weet deze te verzilveren of beleggen binnen de organisatie.

Verder vragen wij:

 • Kennis op het gebied van Sociale Netwerkstrategieën is een pre;
 • Adequaat kunnen handelen in crisissituaties;
 • Zelforganiserende vaardigheden;
 • Je gaat uit van de eigen kracht en talenten van de klant;
 • Netwerken met ketenpartners vind je leuk en kan je goed.

Wij bieden

jou een boeiende en afwisselende functie in een zelforganiserend team, waarbij jullie met elkaar een hoge mate van regie en regelmogelijkheden hebben om je werk voor de cliënt zo goed mogelijk te organiseren. Om je hierin te ondersteunen kun je terugvallen op verschillende expertiseteams, waaronder IM, HRM Financiën etc.. Ook kun je terugvallen op de vak-ontwikkelaars, accountmanagers en andere collega’s.

Kwadraad wil koploper zijn en blijven in het sociale domein. Daarom investeren we continu in jouw individuele inzetbaarheid, alsook de professionele ontwikkeling van jou en je team. Dit doen we door middel van deskundigheidsbevordering, maar ook door het faciliteren van een reflectie-omgeving, zodat je hierover met elkaar in gesprek kunt blijven.

Je werkzaamheden vallen onder de cao Sociaal Werk en zijn ingeschaald in schaal 8 (minimaal € 2.544 – maximaal € 3.624, afhankelijk van kennis en ervaring). Je bouwt pensioen op bij pensioenfonds Zorg en Welzijn. Om je werk te doen, daar waar jouw cliënt zich bevindt, word  je uitgerust met een laptop en smartphone. Kwadraad kent daarnaast een reiskostenregeling voor zowel woon-werkverkeer als dienstreizen. Voor een totaaloverzicht van het arbeidsvoorwaardenpakket van Kwadraad kun je terecht bij de afdeling HRM.

Je ontvangt een overeenkomst voor de duur van 1 jaar voor 24 uren per week met kans op verlenging. De maandag, woensdag en donderdag zijn verplichte werkdagen.

Wil jij onze nieuwe collega worden?

Solliciteer dan t/m 25 juli uitsluitend via de link. Heb je eerst nog vragen aan een van de teamleden, neem dan contact op met Jolanda Goede op telefoonnummer 06-36344825.

Bedankt voor je interesse!