Maatschappelijk Werker, 28 uur, TOM in de Buurt (053)

In het team TOM zoeken wij per oktober 2020 een:

Maatschappelijk werker die via TOM in de Buurt werkt bij het servicepleinteam van de Gemeente Alphen aan den Rijn
28 uur per week
Vacaturenummer 053

TOM in de Buurt is een samenwerkingsverband tussen Kwadraad, Kwintes, Gemiva, Participe, WIJdezorg, Activite, Ipse de Bruggen en de Binnenvest. Tom in de Buurt bestaat uit multidisciplinaire teams van waaruit zij burgers stimuleren zodat ieder op zijn of haar eigen wijze een positieve bijdrage levert aan de samenleving. TOM staat voor Talent, Ondersteuning en Mee doen. De eigen kracht van burgers staat centraal. Vanuit elke wijk wordt iemand uitgeleend om deel te nemen aan het multidisciplinaire team van het Serviceplein van de Gemeente Alphen aan den Rijn. Samen met je team en samen met bewoners buig je de vragen en problemen (met de nadruk op multi-problematiek) om tot mogelijkheden en duurzame oplossingen. De vragen en problemen betreffen de levensgebieden: wonen, welzijn, zorg dag invulling, inkomensondersteuning en leefbaarheid. Doel is bewoners zo optimaal mogelijk te laten participeren en zo zelfredzaam mogelijk te laten worden.

De functie

 • Maatschappelijke ondersteuning aan burger, klanten en of huishoudens.
 • Het bieden van psychosociale hulpverlening d.m.v. korte en langdurige begeleidingstrajecten.
 • Ondersteuning van de klant, gericht op meedoen en welke rol het eigen netwerk hier in kan hebben.
 • Uitgaan van de talenten van de klant, waarbij wederkerigheid en participatie centraal staan.
 • Ondersteunt inwoners bij het maken van keuzes en versterkt hun zelfredzaamheid.
 • Het bieden van materiële hulpverlening en het geven van informatie en advies.
 • Outreachend kunnen werken.
 • Affiniteit met multi problematiek.
 • Sluit aan bij de intrinsieke motivatie van inwoners en stimuleert het nemen van (kleine) stappen.
 • Maakt een inschatting van de ontwikkeling c.q. toekomstverwachting van de klant en zoekt samen met de klant naar oplossingen welke alle levensdomeinen bestrijken.
 • Het activeren van inwoners bij het versterken, uitbreiden van en vragen om hulp aan hun omgeving.
 • Beoordeelt het chronisch psychische (psychosociale) probleem in relatie tot het behoud of bevorderen van het zelfstandig functioneren of deelname aan het maatschappelijke verkeer.
 • Houdt maatschappelijke ontwikkelingen en wijzigingen in wet- en regelgeving bij.
 • Inventariseer je op een zorgvuldige wijze samen met de klant diens hulpvraag , zodat een zorgvuldige analyse en hulpverleningsplan kan worden opgesteld.
 • Ontwikkel je hulpverleningsplannen, zodat de hulpverlening door alle betrokkenen goed kan worden uitgevoerd.
 • Voer je hulpverleningsplannen uit op een methodisch verantwoorde en inzichtelijke wijze, zodanig dat je de vooraf gestelde doelen samen met de klant zo goed mogelijk bereikt.
 • Ben je continu bezig met het optimaliseren van de dienstverlening aan klanten, door het signaleren van knelpunten, doen van verbetervoorstellen, deelnemen aan multidisciplinair overleg en overleg met beleidsmakers en het op peil houden van je deskundigheid.

De voorwaarden

 • Voltooide HBO opleiding bij voorkeur HBO Maatschappelijk Werk en Dienstverlening Of Social Work. Of je hebt een afgeronde HBO opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening met 5 jaar werkervaring (na het behalen van je diploma).
 • Enige jaren ervaring als uitvoerend maatschappelijk werker.
 • Je staat geregistreerd bij het Registerplein.
 • Bereid en in staat een of meerdere teamtaken op zich te nemen.
 • Uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden.
 • Kennis op het gebied van Sociale Netwerkstrategien.
 • Kennis van wettelijke en beleidskaders alsmede van de sociale kaart.
 • Werkt vanuit de principes van welzijn nieuwe stijl.
 • Kennis over communicatietechnieken en sociale media.
 • Adequaat kunnen handelen in crisissituaties.
 • Probleemoplossend vermogen.
 • Zelforganiserende vaardigheden.
 • Meedenkend en meewerkend aan de doorontwikkeling van de werkwijze in de veranderende wereld van het sociaal domein. Daarbij in staat om collega’s te enthousiasmeren en mee te nemen in de nieuwe werkwijze.
 • Een dienstverlenende instelling en bereidheid om op dinsdag en vrijdag te werken.

Ons aanbod

 • Cliëntbesprekingen.
 • Salaris conform CAO welzijn, schaal 8.
 • Faciliteiten t.b.v. Het Nieuwe Werken.
 • Opname Pensioenfonds Zorg & Welzijn.
 • Aantrekkelijke collectieve verzekeringen.

Over Kwadraad

Samen met zo’n 25.000 cliënten per jaar zoekt Kwadraad een uitweg voor hun problemen en het vergroten van de zelfredzaamheid. Met opdrachtgevers in 37 gemeenten in Zuid-Holland en Utrecht staan wij voor de taak een nieuwe ordening in het sociaal domein aan te brengen. Meer realiseren met minder middelen is een uitdaging die wij graag aangaan.

Wij streven ernaar de zelfredzaamheid van burgers te vergroten en hun sociale netwerk te versterken. Met een breed pakket aan diensten bieden wij ondersteuning van licht tot intensief, individueel en collectief. Wij werken in gezondheidscentra, buurtcentra, scholen en komen bij de mensen thuis.

Team TOM

Het team TOM bestaat uit ongeveer 15 collega’s. Het team biedt je een plek om jezelf te ontwikkelen, creatief te zijn en een goede inwerkperiode. De belangrijkste speerpunten van het team zijn de komende periode: voorbereidingen treffen voor de nieuwe aanbesteding vanaf 2021.

Onderscheidende kwaliteiten

Naast de functie-specifieke eisen voor maatschappelijk werker vind je het leuk om jezelf op basis van jouw talenten te verbinden aan verschillende opgaven binnen de organisatie. Opgaven zijn ‘opdrachten/ projecten’ met een tijdelijk karakter waaraan zowel uitvoerend professionals als collega’s van de verschillende  expertises  (waaronder Informatiemanagement, HRM en Financiën ) zich kunnen verbinden.

Verder ben je in staat om zowel zelfstandig als samen met collega’s te werken. Je vindt gemakkelijk je weg, zowel binnen de eigen organisatie als een van de vele samenwerkingsverbanden waaraan Kwadraad deelneemt. Dit lukt je omdat je communicatief vaardig, flexibel, ondernemend en open bent en denkt vanuit te leveren prestaties. Je ziet kansen tot verbeterde samenwerking in de keten en mogelijkheden tot ontschotting en weet deze te verzilveren of beleggen binnen de organisatie. Je kent de weg in diverse digitale systemen en standaardapplicaties zoals Office, en je kunt jezelf het werken in systemen eigen maken. Denk hierbij aan digitale dossiervoering en je eigen personeelsdossier.

Wij bieden

jou een boeiende en afwisselende functie in een zelforganiserend team, waarbij jullie met elkaar een hoge mate van regie en regelmogelijkheden hebben om je werk voor de cliënt zo goed mogelijk te organiseren. Om je hierin te ondersteunen kun je terugvallen op verschillende expertiseteams, waaronder IM, HRM Financiën etc.. Ook kun je terugvallen op de vak-ontwikkelaars, accountmanagers en andere collega’s.

Kwadraad wil koploper zijn en blijven in het sociale domein. Daarom investeren we continu in jouw individuele inzetbaarheid, alsook de professionele ontwikkeling van jou en je team. Dit doen we door middel van deskundigheidsbevordering, maar ook door het faciliteren van een reflectie-omgeving, zodat je hierover met elkaar in gesprek kunt blijven.

Je werkzaamheden vallen onder de cao Sociaal Werk en zijn ingeschaald in schaal 8 (minimaal € 2.712 – maximaal € 3.864, afhankelijk van kennis en ervaring). Je bouwt pensioen op bij pensioenfonds Zorg en Welzijn. Om je werk te doen, daar waar jouw cliënt zich bevindt, word  je uitgerust met een laptop en smartphone. Kwadraad kent daarnaast een reiskostenregeling voor zowel woon-werkverkeer als dienstreizen.

Je ontvangt een overeenkomst voor de duur van één jaar voor 28 uren per week.

Wil jij onze nieuwe collega worden?

Solliciteer dan t/m 21 september 2020 uitsluitend via de link. Na deze datum nemen wij je sollicitatie in behandeling en wordt er zo snel mogelijk een eerste selectie gemaakt. Wij houden uiteraard rekening met de maatregelen in het kader van het coronavirus. Heb je eerst nog vragen aan een van de teamleden, neem dan contact op met Nelleke van Beusekom op telefoonnummer 06-50744924.

Bedankt voor je interesse!