Maatschappelijk werker De Ronde Venen

In team Kwadraad De Ronde Venen zoeken wij per direct i.v.m. vrijgekomen vaste uren, een:

Maatschappelijk werker
32 uur per week
vacaturenummer 110 

Het gaat hierbij om een contract met de duur van een jaar, met uitzicht op verlenging.

Wat doe je als maatschappelijk werker binnen team De Ronde Venen?

Als maatschappelijk werker probeer je jouw klant sterker te maken, zodat hij op eigen kracht de draad weer op kan pakken. In De Ronde Venen spreken we van inwoners, de inwoner komt met een vraag en wij kijken met de inwoner mee naar mogelijkheden. In contact met de inwoner (jouw klant) maak je tevens gebruik van beschikbare en passende online toepassingen, zoals “mijnkwadraad”. Daarnaast wordt in de gemeente De Ronde Venen gewerkt met het principe ‘Inwoner Centraal’, waarbij er samen met de inwoner en diens omgeving een plan wordt gemaakt voor de toekomst.

Je bent vanuit het team Algemeen Maatschappelijk Werk werkzaam in de gehele gemeente De Ronde Venen. Inwoners zie je op kantoor en bij hen thuis. Je komt op allerlei plekken binnen de gemeente. Je werkt veel samen met het Servicepunt, de Vakgroep Jeugd en Samenleving en andere netwerkpartners. Je gaat vanuit Kwadraad tevens deel uitmaken van een kernteam.

Over Kwadraad

Kwadraad is een vernieuwende en ambitieuze organisatie die actief is in 45 gemeenten in de regio Zuid-Holland en Utrecht-West. We begeleiden en ondersteunen mensen bij hun dagelijkse problemen op alle leefgebieden. Het is onze ambitie om het eigenaarschap over het leven van burgers en hun sociale netwerk te versterken zodat zij zo goed mogelijk in staat zijn het eigen leven weer op te pakken en mee te doen. We gaan uit van hun talenten en zetten in op wederkerigheid.

Kwadraad wil koploper zijn en blijven in het sociaal domein. Daarom investeren we continu in jouw individuele inzetbaarheid, alsook de professionele ontwikkeling van jou en je team. Dit doen we door middel van deskundigheidsbevordering, maar ook door het faciliteren van een reflectie-omgeving, zodat je hierover met elkaar in gesprek kunt blijven.

Kwadraad heeft de afgelopen jaren belangrijke stappen gezet naar een meer waarden-gedreven organisatie, waarbij eigenaarschap van mensen leidend is. Je komt te werken in een organisatie waar gewerkt wordt op basis van opgaven en talenten.

Team De Ronde Venen

Het Kwadraad team De Ronde Venen bestaat uit 5 maatschappelijk werkers, 1 sociaal raadsvrouw, 1 pedagogisch medewerker en 1 coördinator Sterke Samenleving. Daarnaast zijn er 2 maatschappelijk werkers werkzaam in de Vakgroep Jeugd en Samenleving van de gemeente De Ronde Venen.

Momenteel zijn er binnen de gemeente ontwikkelingen gaande waarbij alle ketenpartners binnen het Sociaal Domein de krachten bundelen in de verschillende kernteams. Deze kernteams zijn gekoppeld aan de woonkernen binnen de gemeente.

Functie-inhoud

In je functie van maatschappelijk werker:

  • Je inventariseert de hulpvraag en stelt samen met de inwoner(s) een plan op.
  • Je betrekt inwoner(s) en diens netwerk bij het opstellen van een plan en de uitvoering daarvan.
  • Je werkt op methodisch verantwoorde en inzichtelijke wijze, waarbij de klant vooraf gestelde doelen zo goed mogelijk bereikt.
  • Je signaleert knelpunten, doet verbetervoorstellen, en neemt deel aan multidisciplinair overleg en overleg met beleidsmakers.
  • Je houdt je deskundigheid op peil en volgt het actuele deskundigheidsaanbod (SNS en SOS krijg je vanuit Kwadraad aangeboden).
  • Je activeert de inwoner(s) en diens omgeving.
  • Je gaat uit van de talenten van de inwoner en hoe deze ingezet en ontwikkelt kunnen worden in diens situatie.
  • Je levert een bijdrage aan de veranderingen die momenteel gaande zijn binnen het Sociaal Domein in De Ronde Venen.

Onderscheidende kwaliteiten

Je beschikt over een afgeronde HBO Maatschappelijk Werk en Dienstverlening. Ook ben je in staat om zowel zelfstandig als samen met collega’s in een zelf organiserend team te werken. Daarnaast kan je flexibiel en proactief inspelen op ontwikkelingen binnen de eigen organisatie als in een van de vele samenwerkingsverbanden waaraan Kwadraad deelneemt. Het heeft de nadrukkelijke voorkeur dat je ook in het bezit bent van een rijbewijs en de beschikking hebt over een auto.

Wij bieden

Jou een boeiende en afwisselende functie in een zelf organiserend team, waarbij jullie met elkaar een hoge mate van regie en regelmogelijkheden hebben om je werk voor de klant zo goed mogelijk te organiseren.

Je werkzaamheden vallen onder de CAO Sociaal Werk en zijn ingeschaald in schaal 8. Je bouwt pensioen op bij pensioenfonds Zorg en Welzijn. Om je werk te doen, daar waar jouw klant zich bevindt, word je uitgerust met een laptop en smartphone. Kwadraad kent daarnaast een reiskostenregeling voor zowel woon-werkverkeer als dienstreizen.

Wil jij onze nieuwe collega worden?

Solliciteer dan t/m 25 september uitsluitend via onderstaande link. Heb je eerst nog vragen aan een van de teamleden, neem dan contact op met Tialda Dijkstra via telefoonnummer 06 12402351.