Maatschappelijk werker / Jeugd- en Gezinswerker, 32 uur, Stichting voor Ieder 1 (111)

Wij zoeken voor stichting voor ieder1 in Hillegom een: 

Maatschappelijk werker / Jeugd- en Gezinswerker
32 uur per week
Vacaturenummer 111

Over Kwadraad
Kwadraad is een vernieuwende en ambitieuze organisatie die actief is in 37 gemeenten in de regio Zuid-Holland en Utrecht-West. Wij begeleiden en ondersteunen mensen bij hun dagelijkse problemen op alle leefgebieden. We doen dat met een breed pakket van diensten van licht tot intensief, zowel individueel als collectief. Onze medewerkers werken daar waar de burgers zijn, in wijken en buurten, gezondheidscentra, buurtcentra, scholen en bij burgers thuis. Het is onze ambitie om het eigenaarschap over het eigen leven van burgers en hun sociale netwerk te versterken zodat zij zo goed mogelijk in staat zijn het eigen leven weer op te pakken en mee te doen. We gaan uit van hun talenten en zetten in op wederkerigheid.

Kwadraad heeft de afgelopen jaren belangrijke stappen gezet naar een meer waarden-gedreven organisatie, waarbij eigenaarschap van mensen leidend is. We hebben veel geïnvesteerd in inhoudelijke ontwikkeling en innovatie en blijven dit ook doen.

Voorieder1 & Kwadraad
Sinds 2015 zijn in de regio Holland Rijnland Jeugd- en Gezinsteams actief, bestaand uit 10 tot 12 teamleden vanuit verschillende disciplines. Samen met Duin- en Bollen vormen zij een coöperatie. Sinds 1 juli 2021 is de coöperatie overgegaan in de stichting Voorieder1. De eigen verantwoordelijkheid binnen de teams is groot, zodat teamleden flexibel kunnen inspelen op lokale vragen. De teams worden in clusters aangestuurd door een manager uitvoering. De teams werken in opdracht van de gemeenten en bieden ambulante hulp, consultatie en advies. Waar nodig betrekken ze specialistische jeugdhulp en/of kennen ze een PGB (persoonsgebonden budget) toe.

De 9 instellingen die mensen leveren voor de teams zijn: Kwadraad (maatschappelijk werk), MEE, Rivierduinen en Curium (GGZ), Ipse de Bruggen, Gemiva en ’s Heerenloo (LVB), Inzowijs (begeleiding) en Cardea (jeugdhulpverlening) hebben hiervoor een coöperatie gevormd met een onafhankelijke directeur.

Wat zijn de werkzaamheden van een jeugd- en gezinswerker?
Jeugd- en gezinswerkers geven consultatie en advies. Ze denken mee met en versterken professionals die in de basisvoorzieningen werken. Gezinnen en jongeren die hulp nodig hebben bij opvoed- en opgroeiproblemen krijgen ambulante hulpverlening vanuit het team.

De geboden hulpverlening is gericht op het versterken van de eigen kracht van gezinnen en hun omgeving. De medewerkers stimuleren dat het gezin zelf de regie houdt (of neemt) over hun eigen situatie.

De hulpverlening kan sterk variëren: van een moeder die belt omdat ze zich geen raad meer weet met haar peuter, een opstandige puber met sterk grensoverschrijdend gedrag tot een langdurig begeleidingstraject voor een gezin met meervoudige problematiek. Samen met het gezin stelt de Jeugd- en Gezinswerker een gezinsplan op. Samen wordt bekeken wie kunnen helpen bij het realiseren van hun doelen.

Zo nodig schakelt de Jeugd- en Gezinswerker daarbij rechtstreeks jeugdhulpspecialisten in of ondersteuning vanuit andere domeinen. De Jeugd- en Gezinswerker draagt zorg voor de continuïteit en de coördinatie van de geboden ondersteuning. Ouders, jongeren en voorzieningen (o.a. scholen, huisartsen) hebben te maken met één contactpersoon binnen het team.

Jeugd- en Gezinsteams kunnen:

 • Consultatie en advies geven: ouders, jeugdigen en basisvoorzieningen versterken.
 • Ambulante hulp geven.
 • Basisdiagnostiek uitvoeren (in team beschikbaar).
 • 1Gezin1Plan en zorgcoördinatie uitvoeren.
 • Rechtstreeks jeugdhulpspecialisten inschakelen.
 • PGB’s aanvragen en verlengen.
 • Zo nodig de Raad voor de Kinderbescherming inschakelen.

Wat zoekt het Jeugd- en Gezinsteam?

 • Wij zoeken een collega met kennis en ervaring in het bieden van hulpverlening binnen de jeugdsector en/of het sociale domein.
 • Je beschikt over een afgeronde HBO opleiding bij voorkeur HBO Maatschappelijk Werk en Dienstverlening Of Social Work. Of je hebt een afgeronde HBO opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening met 2080 werkervaring (na het behalen van je diploma).
 • Je staat ingeschreven in het beroepsregister SKJ of je voldoet aan de voorwaarden, zodat je je direct bij indiensttreding kunt inschrijven.
 • Je staat ingeschreven in het Registerplein of je voldoet aan de voorwaarden, zodat je je direct bij indiensttreding kunt inschrijven.
 • Je hebt ervaring met cultuur sensitief werken.
 • Je vindt het een uitdaging om samen met je collega’s het jeugd- en gezinsteam verder vorm te geven.
 • Je bent flexibel en doelgericht en kan functioneren in een omgeving die volop in ontwikkeling is.
 • Je kunt goed reflecteren op je eigen handelen en durft kritisch te zijn.
 • Je bent in staat zelfstandig en methodisch te werken, neemt zelf initiatief.
 • Je bent bereid om nieuwe kennis op te doen en vaardigheden te ontwikkelen die horen bij werken met ons zogenaamde T-profiel: ieder teamlid wordt zowel generalist als specialist. Generalist waar het gaat om het brede spectrum aan opvoed- en opgroei vragen waarmee je te maken krijgt. Specialist vanwege de expertise die jij inbrengt vanuit je kennis en ervaring die je vanuit je moederorganisatie meebrengt.
 • Je hebt kennis en ervaring met hulpverleningsmethodieken, zoals o.a. oplossingsgericht werken, Signs of safety, sociale netwerkstrategieën. Je bent bekend met de Meldcode.
 • Je bent een teamspeler. Als lid van het team draag je bij aan de gezamenlijke taak waar jullie voor staan; je deelt je kennis, zet je ervaring in en leert van je collega’s.
 • Je bent in staat om een netwerk op te bouwen in het gebied waar je gaat werken om een bijdrage te leveren aan het versterken van het pedagogische klimaat in scholen en wijken; te zoeken naar mogelijkheden om sociale netwerken te versterken en meer te benutten.
 • Het is een pré als je kennis en ervaring hebt bij het in kaart brengen en het vergroten van de veiligheid binnen een gezin.
 • Specialistische kennis

Naast de functie-specifieke eisen voor jeugd- en gezinswerker vind je het leuk om jezelf op basis van jouw talenten te verbinden aan verschillende opgaven binnen de (moeder)organisatie. Opgaven zijn ‘opdrachten/ projecten’ met een tijdelijk karakter waaraan zowel uitvoerend professionals als collega’s van de verschillende  expertises  (waaronder Informatiemanagement, HRM en financiën) zich kunnen verbinden. Je kent de weg in diverse digitale systemen en standaardapplicaties zoals Office, en je kunt jezelf het werken in systemen eigen maken. Denk hierbij aan digitale dossiervoering en je eigen personeelsdossier.

Wij bieden
Jou een boeiende en afwisselende functie in een zelf-organiserend team, waarbij jullie met elkaar een hoge mate van regie en regelmogelijkheden hebben om je werk voor de cliënt zo goed mogelijk te organiseren. Om je hierin te ondersteunen kun je terugvallen op verschillende expertiseteams, waaronder IM, HRM Financiën etc.. Ook kun je terugvallen op de vak-ontwikkelaars, accountmanagers en andere collega’s.

Je werkzaamheden vallen onder de cao Sociaal Werk en zijn ingeschaald in schaal 8 (minimaal € 2.712 – maximaal € 3.864, afhankelijk van kennis en ervaring). Je bouwt pensioen op bij pensioenfonds Zorg en Welzijn. Om je werk te doen, daar waar jouw cliënt zich bevindt, word  je uitgerust met een laptop en smartphone. Kwadraad kent daarnaast een reiskostenregeling voor zowel woon-werkverkeer als dienstreizen.

De aanstelling is op basis van een jaarcontract voor 32 uren per week. De jeugd- en gezinswerker is in dienst van Kwadraad en wordt gedetacheerd bij stichting voor ieder1.

De maandag is een vaste werkdag in verband met de teamvergadering. Overige werkdagen kunnen in overleg met het team worden afgesproken.

Wil jij onze nieuwe collega worden?
Solliciteren kan tot en met 12 december 2021 uitsluitend via deze link.

Na deze datum nemen wij je sollicitatie in behandeling en wordt er zo snel mogelijk een eerste selectie gemaakt. Wij houden uiteraard rekening met de maatregelen in het kader van het coronavirus.

Vragen? Neem contact op met Anja van Veelen, telefoonnummer 06-38294373

Bedankt voor je interesse!

Hoe verloopt het sollicitatieproces?

https://www.kwadraad.nl/wp-content/uploads/2020/10/Icon-Proces-1-CV.png
Kies je vacature en solliciteer online
https://www.kwadraad.nl/wp-content/uploads/2020/10/Icon-Proces-2-Selectie.png
Kwadraad selecteert kandidaten en nodigt ze uit
https://www.kwadraad.nl/wp-content/uploads/2020/10/Icon-Proces-3-Gesprek1.png
Je komt langs voor het eerste gesprek met het team
https://www.kwadraad.nl/wp-content/uploads/2020/10/Icon-Proces-4-Gesprek2.png
Succes? Dan heb je een tweede gesprek
https://www.kwadraad.nl/wp-content/uploads/2020/10/Icon-Proces-5-Contract.png
Bespreek de arbeidsvoorwaarden en teken je contract
https://www.kwadraad.nl/wp-content/uploads/2020/10/Icon-Proces-6-Collegas.png
Aan de slag met je nieuwe collega's