Maatschappelijk werker Lansingerland

In het team Lansingerland zoeken wij per januari i.v.m. ziekte een:

Maatschappelijk werker
12 uur per week
Vacaturenummer 158

Team Lansingerland

Het team Lansingerland bestaat uit 8 collega’s maatschappelijk werkers, een pedagoog en een Sociaal Raadslid. Het team biedt een dynamische werkplek met ruimte voor innoveren en met elkaar de opgaven vormgeven die er vanuit onze gemeente liggen. We zijn inzetbaar in de volle breedte van het werkveld, met de aandachtsgebieden armoede en schuld, multi-problematiek, eenzaamheid, maatschappelijke participatie, huiselijk geweld, verwerking zoals scheiding en rouw, systemische hulpverlening in gezinnen. Hierbij zoeken we vaak actief de samenwerking met lokale partners. Ook maken we gebruik van de inzet van vrijwilligers.

Typerend voor de gemeente Lansingerland is dat Kwadraad één van de vier toegangspartners is voor de hulp aan de inwoners tussen 18 en 67 jaar. Dat houdt in dat we als team geen onderdeel zijn van een sociaal wijk team maar vanuit de expertise en kwaliteit van het maatschappelijk werk de toegang voor de hulp voor de gemeente vorm geven.

Je komt in een gedreven team te werken waar we met elkaar, met veel plezier werken. Het zelfsturend gehalte van het team is hoog te noemen, waarbij inzet en verantwoordelijkheid door het hele team wordt gedragen. Binnen het team hebben sommige werkers bepaalde expertises en specialismen opgebouwd. Denk hierbij aan (vecht)scheidingen / huiselijk geweld / relatiegesprekken. Binnen deze specialismen zijn we op dit moment ruim voorzien.

Over Kwadraad

Kwadraad is een vernieuwende en ambitieuze organisatie die actief is in 37 gemeenten in de regio Zuid-Holland en Utrecht-West. Wij begeleiden en ondersteunen mensen bij hun dagelijkse problemen op alle leefgebieden. We doen dat met een breed pakket van diensten van licht tot intensief, zowel individueel als collectief. Onze medewerkers werken daar waar de burgers zijn, in wijken en buurten, gezondheidscentra, buurtcentra, scholen en bij burgers thuis. Het is onze ambitie om het eigenaarschap over het eigen leven van burgers en hun sociale netwerk te versterken zodat zij zo goed mogelijk in staat zijn het eigen leven weer op te pakken en mee te doen. We gaan uit  van  hun talenten en zetten in op wederkerigheid.

Kwadraad heeft de afgelopen jaren belangrijke stappen gezet naar een meer waarden-gedreven organisatie, waarbij eigenaarschap van mensen leidend is. We hebben veel geïnvesteerd in inhoudelijke ontwikkeling en innovatie en blijven dit ook doen. Tegelijkertijd zijn we verder gegaan met het proces naar zelforganisatie. Dit betekent dat je komt werken in een organisatie waar gewerkt wordt op basis van opgaven en talenten.  

Wat ga je doen: Functie-inhoud

  • Op basis van een geïnventariseerde ontwikkel je samen met de cliënt hulpverleningsplannen, zodat de hulpverlening door alle betrokkenen goed kan worden uitgevoerd;
  • Voer je hulpverleningsplannen uit op een methodisch verantwoorde en inzichtelijke wijze, zodanig dat je de vooraf gestelde doelen samen met de klant zo goed mogelijk bereikt;
  • Bereikbaarheidsdienst en aanmeldingen oppakken en invoeren in het dossiersysteem  Mijn Kwadraad.

Wat we vragen:

Een ervaren maatschappelijk werker, waarbij de voorkeur gaat naar iemand die beroepsmatig ervaringen heeft opgedaan met verschillende doelgroepen. Waardoor je een brede visie hebt op de uitdaging van de samenleving. En een sterke drive om samen te willen werken met ketenpartners. Je beschikt over een afgeronde HBO opleiding bij voorkeur HBO Maatschappelijk Werk en Dienstverlening of Social Work.

Ben jij:

  • een ervaren maatschappelijk werker het liefst met ervaringen met verschillende doelgroepen.
  • een geboren netwerker/verbinder, gericht op het contact, de samenwerking en diplomatisch.
  • systeemgericht en kan je verder kijken dan de hulpvraag die gesteld wordt?
  • in staat om in een vroeg stadium in te schatten welk partners je bij een hulpvraag kan betrekken

Heb jij

  • een toegankelijke houding, doortastend en een vlotte babbel
  • een brede kijk op een hulpvraag en indien nodig andere partners betrekken bij het plan
  • oog voor het belang van kinderen binnen het gezin onafhankelijk van de gestelde vraag en/of problematiek.

Solliciteer dan snel!

Wij bieden

jou een boeiende en afwisselende functie in een zelforganiserend team, waarbij jullie met elkaar een hoge mate van regie en regelmogelijkheden hebben om je werk voor de cliënt zo goed mogelijk te organiseren. Om je hierin te ondersteunen kun je terugvallen op verschillende expertiseteams, waaronder IM, HRM Financiën etc.. Ook kun je terugvallen op de vak-ontwikkelaars, accountmanagers en andere collega’s.

Kwadraad wil koploper zijn en blijven in het sociale domein. Daarom investeren we continu in jouw individuele inzetbaarheid, alsook de professionele ontwikkeling van jou en je team. Dit doen we door middel van deskundigheidsbevordering, maar ook door het faciliteren van een reflectie-omgeving, zodat je hierover met elkaar in gesprek kunt blijven.

Je werkzaamheden vallen onder de CAO Sociaal Werk en zijn ingeschaald in schaal 8 (minimaal € 2.627 – maximaal €3.742,- bruto afhankelijk van kennis en ervaring). Je bouwt pensioen op bij pensioenfonds Zorg en Welzijn. Om je werk te doen, daar waar jouw cliënt zich bevindt, word  je uitgerust met een laptop en smartphone. Kwadraad kent daarnaast een reiskostenregeling voor zowel woon-werkverkeer als dienstreizen.

Je ontvangt een overeenkomst voor de duur van 3 maanden voor 12 uren per week.

Wil jij onze nieuwe collega worden?

Solliciteer dan t/m 23 januari uitsluitend via de link. Heb je eerst nog vragen aan een van de teamleden, neem dan contact op met Jeannette Oosterom op telefoonnummer 06-23023587 of Marjolein Baars op telefoonnummer 06-11231362.

Bedankt voor je interesse!