Maatschappelijk werker Nissewaard

Kwadraad zoekt met spoed voor brede inzet, maar in eerste instantie voor team Nissewaard:

Algemeen Maatschappelijk werkers
32-36 uur per week
Vacaturenummer 086

 Wie is Kwadraad?

Kwadraad is een vernieuwende en ambitieuze organisatie die actief is in 37 gemeenten in de regio Zuid-Holland en Utrecht-West. Wij begeleiden en ondersteunen mensen bij hun dagelijkse problemen op alle leefgebieden. We doen dat met een breed pakket van diensten van licht tot intensief, zowel individueel als collectief. Onze medewerkers werken daar waar de burgers zijn, in wijken en buurten, gezondheidscentra, buurtcentra, scholen en bij burgers thuis. Het is onze ambitie om het eigenaarschap over het eigen leven van burgers en hun sociale netwerk te versterken zodat zij zo goed mogelijk in staat zijn het eigen leven weer op te pakken en mee te doen. We gaan uit  van  hun talenten en zetten in op wederkerigheid.

Kwadraad heeft de afgelopen jaren belangrijke stappen gezet naar een meer waarden-gedreven organisatie, waarbij eigenaarschap van mensen leidend is. We hebben veel geïnvesteerd in inhoudelijke ontwikkeling en innovatie en blijven dit ook doen. Tegelijkertijd zijn we verder gegaan met het proces naar zelforganisatie. Dit betekent dat je komt werken in een organisatie waar gewerkt wordt op basis van opgaven en talenten.

Informatie team Nissewaard

Het team in Nissewaard bestaat uit 10 Algemeen maatschappelijk werkers. Hulpvragen in de caseload variëren van psychosociaal en praktische/ financiële ondersteuning tot huiselijk geweld met een brede blik voor het gezinssysteem, het oppakken van crisissen (binnen kantoortijden) en complexe volwassenenproblematiek. Binnen het team is er ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en wordt er veel waarde gehecht aan collegialiteit en positieve energie.

Sinds juli 2018 participeert het Algemeen maatschappelijk werk in het samenwerkingsverband ‘Thuis in de Wijk’ wat vanuit de gemeente is opgezet. Dit betreft een samenwerkingsverband met stichting MEE, het SWO en Pameijer.

Wat ga je doen?

In je functie van maatschappelijk werker:

 • Inventariseer je op een zorgvuldige wijze samen met de klant diens  hulpvraag , zodat een zorgvuldige analyse en hulpverleningsplan kan worden opgesteld;
 • Ontwikkel je hulpverleningsplannen, zodat de hulpverlening door alle betrokkenen goed kan worden uitgevoerd;
 • Voer je hulpverleningsplannen uit op een methodisch verantwoorde en inzichtelijke wijze, zodanig dat je de vooraf gestelde doelen samen met de klant zo goed mogelijk bereikt;
 • Ben je continu bezig met het optimaliseren van de dienstverlening aan klanten, door het signaleren van knelpunten, doen van verbetervoorstellen, deelnemen aan multidisciplinair overleg en overleg met beleidsmakers en het op peil houden van je deskundigheid.

 Wat vragen we van je?

 • Afgeronde HBO opleiding conform de eisen uit de cao Sociaal Werk
 • Minimaal 3- 5 jaar relevante werkervaring
 • Registerplein en/of SKJ geregistreerd
 • Rijbewijs & beschikking over een auto
 • Ervaring en affiniteit met werken in een zelforganiserend team heeft voorkeur
 • Breed inzetbaar op meerdere gebieden binnen werkveld, in ieder geval ervaring met multiproblem
 • Affiniteit met groepswerk voor volwassenen.
 • Digitaal kunnen werken is een eis
 • Flexibel, probleemoplossend vermogen, laagdrempelig, contactueel sterk
 • Out of the box-denker, creatief en innoverend ;
 • Altijd op zoek naar ontwikkelen van zichzelf en van het team

Naast de functie-specifieke eisen voor maatschappelijk werker vind je het leuk om jezelf op basis van jouw talenten te verbinden aan verschillende opgaven binnen de organisatie. Opgaven zijn ‘opdrachten/ projecten’ met een tijdelijk karakter waaraan zowel uitvoerend professionals als collega’s van de verschillende expertises  (waaronder Informatiemanagement, HRM en FINANCIEN) zich kunnen verbinden.

Werkdagen

Binnen team Nissewaard zijn de maandag en donderdag vereiste werkdagen in verband met spreekuren, vergaderingen en bereikbaarheid voor Thuis in de Wijk. Andere werkdagen in overleg. Uren van beide functies zijn eventueel in overleg nog anders in te delen.

De arbeidsovereenkomst wordt aangegaan voor een jaar. Tot eind 2019 ben je verbonden aan team Nissewaard. Erna is het mogelijk dat je op andere teams ingezet gaat worden. Bij goed functioneren en een hoge mate van flexibiliteit is er mogelijkheid tot verlenging danwel omzetting in een vast dienstverband.

Wil jij onze nieuwe collega worden?

Solliciteer dan nu! Via deze link.
Neem voor meer informatie contact op met Suzanne van Kampen telefoonnummer 06-36500005 (ma t/m do).

Voor meer informatie over de aard van de arbeidsovereenkomst kun je contact opnemen met Rosemarie Rops telefoonnummer 06-20319997.