Maatschappelijk werker Zoetermeer

In het team Zoetermeer zoeken wij een:

Outreachend Maatschappelijk werker
36 uur per week
Vacaturenummer 083

Als maatschappelijk werker probeer je jouw klant sterker te maken, zodat hij op eigen kracht de draad weer op kan pakken. Hierbij activeer je de mensen die betrokken zijn bij de cliënt. Je biedt begeleiding die passend is bij de klant. Dit kan individueel of in groepsverband, voornamelijk bij de cliënt thuis; klanten die outreachend benaderd moeten worden en de  zogeheten ‘zorgmijders’

Over Kwadraad

Kwadraad is een vernieuwende en ambitieuze organisatie die actief is in 37 gemeenten in de regio Zuid-Holland en Utrecht-West. Wij begeleiden en ondersteunen mensen bij hun dagelijkse problemen op alle leefgebieden. We doen dat met een breed pakket van diensten van licht tot intensief, zowel individueel als collectief. Onze medewerkers werken daar waar de burgers zijn, in wijken en buurten, gezondheidscentra, buurtcentra, scholen en bij burgers thuis. Het is onze ambitie om het eigenaarschap over het eigen leven van burgers en hun sociale netwerk te versterken zodat zij zo goed mogelijk in staat zijn het eigen leven weer op te pakken en mee te doen. We gaan uit  van  hun talenten en zetten in op wederkerigheid.

Kwadraad heeft de afgelopen jaren belangrijke stappen gezet naar een meer waarden-gedreven organisatie, waarbij eigenaarschap van mensen leidend is. We hebben veel geïnvesteerd in inhoudelijke ontwikkeling en innovatie en blijven dit ook doen. Tegelijkertijd zijn we verder gegaan met het proces naar zelforganisatie. Dit betekent dat je komt werken in een organisatie waar gewerkt wordt op basis van opgaven en talenten.

Team Zoetermeer

Je solliciteert voor het AMW/wijkcoach team. Team Zoetermeer bestaat uit ongeveer 31 collega’s Binnen team Zoetermeer is er veel ruimte voor persoonlijke inbreng en ontplooien van eigen kwaliteiten.

Functie-inhoud

In je functie van Outreachend maatschappelijk werker/wijkcoach:

  • Krijg je aanmeldingen binnen waar je actief op af gaat van de wijkagent, politie, GGD, huisarts, jeugdgezondheidszorg en overige netwerkpartners
  • Je draait telefonische bereikbaarheidsdiensten waarin je zowel klanten als verwijzers te woord staat en een telefonische screening uitvoert;
  • In samenwerking met de woningbouw, de gemeente en andere netwerkpartners ga je actief aan de slag om huisontruimingen te voorkomen.
  • Je gaat op huisbezoek bij klanten met uiteenlopende (multi)- problematiek: schulden, gezinnen, eenzaamheid,  huiselijk geweld, enz.
  • Ben je een belangenbehartiger voor mensen in de wijk.
  • Kan jij je jezelf goed profileren als wijkcoach en ben jij in staat om relaties op te bouwen met netwerkpartners, en ben je zichtbaar in netwerkoverleggen.
  • Als wijkcoach ben je goed op de hoogte van de sociale kaart en heb je een belangrijke doorverwijsfunctie 

Onderscheidende kwaliteiten

Je beschikt over een afgeronde HBO opleiding bij voorkeur HBO Maatschappelijk Werk en Dienstverlening Of Social Work. Of je hebt een afgeronde HBO opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening met 5 jaar werkervaring (na het behalen van je diploma).

Naast de functie-specifieke eisen voor maatschappelijk werker vind je het leuk om jezelf op basis van jouw talenten te verbinden aan verschillende opgaven binnen de organisatie. Opgaven zijn ‘opdrachten/ projecten’ met een tijdelijk karakter waaraan zowel uitvoerend professionals als collega’s van de verschillende  expertises  (waaronder Informatiemanagement, HRM en Financiën ) zich kunnen verbinden.

Verder ben je in staat om zowel zelfstandig als samen met collega’s te werken. Je vindt gemakkelijk je weg, zowel binnen de eigen organisatie als een van de vele samenwerkingsverbanden waaraan Kwadraad deelneemt. Dit lukt je omdat je communicatief vaardig, flexibel, ondernemend en open bent en denkt vanuit te leveren prestaties. Je ziet kansen tot verbeterde samenwerking in de keten en mogelijkheden tot ontschotting en weet deze te verzilveren of beleggen binnen de organisatie.

Wij bieden

jou een boeiende en afwisselende functie in een zelforganiserend team, waarbij jullie met elkaar een hoge mate van regie en regelmogelijkheden hebben om je werk voor de cliënt zo goed mogelijk te organiseren. Om je hierin te ondersteunen kun je terugvallen op verschillende expertiseteams, waaronder IM, HRM Financiën etc.. Ook kun je terugvallen op de vak-ontwikkelaars, accountmanagers en andere collega’s.

Kwadraad wil koploper zijn en blijven in het sociale domein. Daarom investeren we continu in jouw individuele inzetbaarheid, alsook de professionele ontwikkeling van jou en je team. Dit doen we door middel van deskundigheidsbevordering, maar ook door het faciliteren van een reflectie-omgeving, zodat je hierover met elkaar in gesprek kunt blijven.

Je werkzaamheden vallen onder de cao Sociaal Werk en zijn ingeschaald in schaal 8 (minimaal €2.544 – maximaal €3.624, afhankelijk van kennis en ervaring). Je bouwt pensioen op bij pensioenfonds Zorg en Welzijn. Om je werk te doen, daar waar jouw cliënt zich bevindt, word  je uitgerust met een laptop en smartphone. Kwadraad kent daarnaast een reiskostenregeling voor zowel woon-werkverkeer als dienstreizen.

Je ontvangt een overeenkomst voor de duur van een jaar met kans op verlening voor 36 uren per week. De maandag en woensdag zijn vaste werkdagen de overige dagen in overleg.

Wil jij onze nieuwe collega worden?

Solliciteer dan t/m 1 augustus uitsluitend via de link. Heb je eerst nog vragen aan een van de teamleden, neem dan contact op met Sarah Ben Zineb op telefoonnummer 06-12465379 of met Sarina Grashoff op telefoonnummer 06-27830975.

Bedankt voor je interesse!