Onafhankelijk cliëntondersteuner / Maatschappelijk werker, 27 uur per week, Woerden

Elke dag maken onze professionals het verschil in de levens van mensen. Zij werken in de frontlinie van de vraagstukken in de samenleving en begeleiden mensen bij problemen in het dagelijks leven. Relatieproblemen, opvoedvragen, eenzaamheid, scheiden, schulden, rouw, onzekerheid, stress, geweld of buurtbemiddeling Kwadraad biedt hierin een stevige professionele basis. Jaarlijks wordt samen met 25.000 cliënten naar een uitweg voor hun problemen gezocht. Onze opdrachtgevers, 37 gemeenten in de provincies Zuid Holland en Utrecht, staan voor de opgave met minder middelen meer impact te realiseren. Zij maken slagen in een nieuwe ordening van het sociaal domein. Kwadraad is een proactieve speler in dit turbulente veld. We werken daarbij samen met partners en gemeenten. Voor onze bevlogen organisatie zoeken wij in het team Woerden een:

 

Onafhankelijk cliëntondersteuner / maatschappelijk werker
27 uur per week
vacature 47

 

Als maatschappelijk werker probeer je jouw klant sterker te maken, zodat hij op eigen kracht de draad weer op kan pakken. Hierbij activeer je de mensen die betrokken zijn bij de klant en maak je zoveel mogelijk gebruik van trainingen en/ of gesprekken in groepsverband, waar oplossingen en tips in een veilige omgeving kunnen worden uitgewisseld. In je werk ga je  uit van de talenten van de klant en onderzoek je met elkaar hoe hij deze vervolgens kan inzetten om een ander verder te helpen. Om goed met je klant in contact te zijn maak je  gebruik van beschikbare en passende online toepassingen. Je bent eveneens in staat om zo nodig op een meer klassieke wijze te acteren in situaties waarin sprake is van ‘multi-problem’.

Voor de gemeente  Woerden zoeken wij een Onafhankelijk cliëntondersteuner (OCO) /maatschappelijk werker  die zich richt op inwoners met vragen en problemen. Deze vragen en problemen kunnen alle levensdomeinen betreffen, waaronder wonen, welzijn, zorg, daginvulling, inkomensondersteuning en leefbaarheid. Het betreft een combi-functie voor 19 uur per week OCO waarbij de nadruk op coördinatie ligt en 8 uur per week algemeen maatschappelijk werk.

Het doel van de OCO is bewoners zo optimaal mogelijk te laten participeren en zo zelfredzaam mogelijk te laten worden. Naast het beantwoorden van vragen en oplossen van problemen kijkt de OCO naar kansen en mogelijkheden van de inzet van bewoners. De OCO heeft een signalerende houding, waarbij de inwoner centraal staat. Hij /zij is toegankelijk, legt en onderhoudt contacten met sleutelfiguren.

 

Wat ga je doen:

 • Versterkt de zelfredzaamheid en zelfregie van inwoners, biedt zo nodig structuur en stimuleert verantwoordelijk gedrag.
 • Werkt generalistisch richting inwoners en treedt met achtergrond van maatschappelijk werk op als specialist voor andere professionals en/of collega’s.
 • Is zichtbaar, benadert inwoners actief (outreachend), verricht een integrale intake en maakt een sociale netwerkanalyse, verheldert vragen en behoeften en biedt informatie en advies.
 • Werkt samen met uiteenlopende systemen zoals gemeente, de buurt, vrijwilligersorganisatie, welzijns- en hulporganisaties en verbindt gezamenlijke en individuele aanpak (individuele vraag met potenties van vrijwilligers, actieve burgers en organisaties).
 • Zoekt naar oorzaken en verbanden om duurzame, geïntegreerde oplossingen te bewerkstelligen en schakelt experts en specialisten op het moment dat dat nodig is.
  Signaleert ontwikkelingen, problemen en knelpunten in het gebied en onderneemt hier actie op.

Je bent coördinator, dit betekent dat je verantwoordelijk bent voor de praktische aansturing en het sturen op behalen van de beoogde resultaten. De coördinator legt verbinding tussen de professionals in het veld en de betrokken partijen (onderaannemers en vrijwilligersorganisaties), helpt bij het prioriteren, bewaakt de voortgang en is eerste aanspreekpunt (intern en extern). De aandacht gaat hierbij nadrukkelijk ook uit naar het leggen en onderhouden van contacten met organisaties die informele cliëntondersteuning bieden om de inzet van vrijwillige cliëntondersteuning te stimuleren en te ondersteunen.

 

Wat bied jij :

 • Een HBO diploma Maatschappelijk Werk en Dienstverlening Of Social Work of een diploma
  Sociaal Pedagogische Hulpverlening met minimaal 2080 uur relevante werkervaring.
 • Een Registerplein registratie.
 • Je bent beschikbaar op donderdag (verplichte werkdag).
 • Digitale systemen en applicaties als MS Office beheers je snel.
 • Zelfredzaamheid, sterke communicatieve vaardigheden en flexibiliteit.

 

Je krijgt:

 • Een boeiende en afwisselende functie.
 • Een markt conform salaris; Cao Sociaal Werk, salarisschaal 8 (€ 2.712 – € 3.864).
 • Een contract tot en met 31 december 2021
 • Een laptop, smartphone en de mogelijkheid om (deels) digitaal te werken.
 • Een gedreven omgeving waarin persoonlijke én vakontwikkeling centraal staat en gefaciliteerd wordt.
 • Ruime arbeidsvoorwaarden zoals een eindejaarsuitkering (8,3%), loopbaanbudget en deelname in het PFZW pensioenfonds.

 

Over Kwadraad

Wij streven ernaar de zelfredzaamheid van burgers te vergroten en hun sociale netwerk te versterken. Met een breed pakket aan diensten bieden wij ondersteuning van licht tot intensief, individueel en collectief. Wij werken in gezondheidscentra, buurtcentra, scholen en bij de mensen thuis.

Wil jij onze nieuwe collega worden?

Enthousiast en/of wil je nadere informatie? Neem dan contact op met Elvera Moolenaar via 0640771902, Cynthia Muller via 0615092678 of Corine Verheijen via 0621560383.
Reageren kan tot en met 21 juni 2021 via deze link.

 

Bedankt voor je interesse!

 

Hoe verloopt het sollicitatieproces?

https://www.kwadraad.nl/wp-content/uploads/2020/10/Icon-Proces-1-CV.png
Kies je vacature en solliciteer online
https://www.kwadraad.nl/wp-content/uploads/2020/10/Icon-Proces-2-Selectie.png
Kwadraad selecteert kandidaten en nodigt ze uit
https://www.kwadraad.nl/wp-content/uploads/2020/10/Icon-Proces-3-Gesprek1.png
Je komt langs voor het eerste gesprek met het team
https://www.kwadraad.nl/wp-content/uploads/2020/10/Icon-Proces-4-Gesprek2.png
Succes? Dan heb je een tweede gesprek
https://www.kwadraad.nl/wp-content/uploads/2020/10/Icon-Proces-5-Contract.png
Bespreek de arbeidsvoorwaarden en teken je contract
https://www.kwadraad.nl/wp-content/uploads/2020/10/Icon-Proces-6-Collegas.png
Aan de slag met je nieuwe collega's