Schoolmaatschappelijk werker (20 uur)/ Jeugd Ondersteuner op School (14 uur)

In Sociaal Team Gouda 0-100+ zoeken wij per september 2019 i.v.m. zwangerschapsverlof en ouderschapsverlof een

Schoolmaatschappelijk werker (20 uur)/Jeugd Ondersteuner op School (14 uur)
totaal 34 uur per week
vacaturenummer 056

 De functies kunnen ook verdeeld worden over 2 personen, dus graag bij je sollicitatie aangegeven wanneer je op 1 functie wil reageren en welke dan.

Team SMW Primair Onderwijs

Het team SMW PO Gouda bestaat uit 3 collega’s. Naast je eigen team werk je nauw samen met collega’s van het opvoedbureau van Kwadraad, het Sociaal Team en ben je onderdeel van het SMW Team Midden-Holland. Het team levert een bijdrage aan het voorkomen van gedragsproblemen door tegemoet te komen aan de ontwikkelingsbehoefte van kinderen. Wij bieden kortdurende begeleiding vanuit school aan leerlingen en ouders. Wij richten ons op het versterken van de eigen kracht van de leerling en zijn of haar ouders. Door snelle inzet van de juiste hulp en ondersteuning kan vaak worden voorkomen dat problemen verergeren of zwaardere vormen van zorg nodig zijn.

Daarnaast hebben wij een consult- en adviesfunctie en ondersteunen wij school bij zorg overleggen.

De belangrijkste speerpunten van het team zijn de komende periode:

 • Laagdrempeligheid
 • Goede samenwerking tussen SMW en de scholen zodat er snel en preventief gehandeld kan worden
 • Bereikbaar en zichtbaar voor school, leerling, gezin en professionals
 • Samenwerking met sociaal wijkteam

Wat doe je als Schoolmaatschappelijk werker

De belangrijkste taken van het schoolmaatschappelijk werk zijn:

 • Informatie en advies geven aan de school (hulpvraag verheldering, advies geven over aanpak)
 • Bemiddeling tussen cliënt en hulpverlening
 • Signaleren en toeleiden naar (geïndiceerde) zorg
 • Ondersteuning bij opvoeden en opgroeien
 • Het motiveren en ondersteunen van ouders om onder begeleiding op zoek te gaan naar oplossingen in hun eigen netwerk.
 • Bemiddeling tussen ouders en school
 • Een signalerende en belangenbehartigende functie met betrekking tot het schoolklimaat

Ter compensatie van schoolvakanties moet er elke week 4 uur extra worden gewerkt bovenop de contracturen.

Het JOS (Jeugdondersteuner op School) team Voortgezet Onderwijs

JOS is een samenwerkingsverband  tussen Kwadraad, Enver en de JGZ in de regio Midden Holland. Het  JOS- team bestaat uit ongeveer 20 collega’s  (Enver en Kwadraad) werkzaam op de VO-scholen  in de regio Midden Holland.  Op iedere VO–school wordt er in samenspraak met het JOS-team een jaarplan opgesteld. Je doet mee aan de methodische werkbegeleiding  van het JOS team.

Wat doe je als Jeugdondersteuner

Als jeugdondersteuner bied je kortdurende preventieve ambulante hulp aan leerlingen, ouders en de school. Je doet wat nodig is, zorg dichtbij en rondom de leerling, zowel thuis als op school. Je analyseert de hulpvraag en schat de zorgbehoefte in, eventueel verwijs je door naar andere hulpverleners.

Uitgangspunten voor de werkwijze zijn:

 • Doen wat nodig is
 • Laagdrempelig en outreachend
 • Uitgaan van eigen kracht leerling en gezin
 • Professionele ruimte voor JOS- medewerkers
 • Ontzorgen en normaliseren
 • Gemeenschappelijke taal en methodiek
 • Vraaganalyse en handelen lopen gelijk op
 • Loopvermogen
 • Een optimale link en samenwerking met JGZ en het Sociaal Team
 • Duidelijkheid in taken en verantwoordelijkheden

Wij zoeken een collega schoolmaatschappelijk werker/Jeugdondersteuner

 • met een diploma HBO Maatschappelijk Werk en Dienstverlening of Social Work
 • die SKJ-geregistreerd is
 • die zelfstandig kan werken en kan samenwerken
 • die goede communicatieve vaardigheden bezit
 • die goede schriftelijke vaardigheden bezit
 • die flexibel en ondernemend is
 • met kennis en affiniteit  van het onderwijswerkveld
 • die systeemgericht kan werken
 • die kan analyseren en advies kan omzetten in een praktisch en werkbaar hulpverleningstraject
 • die jongeren en ouders kan motiveren tot het accepteren van hulp
 • die zich weet te identificeren met verschillende culturele achtergronden

Wij bieden

jou een boeiende en afwisselende functie in een zelforganiserend team, waarbij jullie met elkaar een hoge mate van regie en regelmogelijkheden hebben om je werk voor de cliënt zo goed mogelijk te organiseren. Om je hierin te ondersteunen kun je terugvallen op verschillende expertiseteams, waaronder IM, HRM, Financiën etc.. Ook kun je terugvallen op vak-ontwikkelaars, accountmanagers en andere collega’s.

Kwadraad wil koploper zijn en blijven in het sociale domein. Daarom investeren we continu in jouw individuele inzetbaarheid, alsook de professionele ontwikkeling van jou en je team. Dit doen we door middel van deskundigheidsbevordering, maar ook door het faciliteren van een reflectie-omgeving, zodat je hierover met elkaar in gesprek kunt blijven.

Je werkzaamheden vallen onder de cao Welzijn en Maatschappelijke dienstverlening en zijn ingeschaald in schaal 8. Je bouwt pensioen op bij pensioenfonds Zorg en Welzijn. Om je werk te doen, daar waar jouw cliënt zich bevindt, word  je uitgerust met een laptop en smartphone. Kwadraad kent daarnaast een reiskostenregeling voor zowel woon-werkverkeer als dienstreizen. Voor een totaaloverzicht van het arbeidsvoorwaardenpakket van Kwadraad kun je terecht bij de afdeling HRM.

De vaste werkdag is de dinsdag, overige dagen zijn in overleg. Het betreft een overeenkomst voor zwangerschapsverlof tot 1 december 2019. Daarna is verlenging voor 10 uur per week een mogelijkheid in verband met aansluitend ouderschapsverlof op de zwangerschapsverlofperiode.

Wil jij onze nieuwe collega worden?

Solliciteer dan t/m 27 mei via onderstaande link. Heb je eerst nog vragen aan een van de teamleden, neem dan contact op met Iris Meijer op telefoonnummer 06-52357301 of met Alice Molenaar op telefoonnummer  06-11640848.

Bedankt voor je interesse!