Schoolmaatschappelijk werker Leidschendam-Voorburg

In het team Leidschendam-Voorburg zoeken wij een:

Schoolmaatschappelijk werker /Opvoedadvies
24-36 uur per week
Vacaturenummer 124

Als schoolmaatschappelijk werker probeer je jouw klant (ouder en/ of kind) sterker te maken, zodat hij op eigen kracht de draad weer op kan pakken. Hierbij activeer je de mensen, die betrokken zijn bij de klant en maak je zoveel mogelijk gebruik van trainingen en/ of gesprekken in groepsverband, waar oplossingen en tips in een veilige omgeving kunnen worden uitgewisseld. In je werk ga je uit van de talenten van de klant en onderzoek je met elkaar hoe hij deze vervolgens kan inzetten om een ander verder te helpen. Om goed met je klant in contact te zijn maak je gebruik van beschikbare en passende online toepassingen. Je bent eveneens in staat om zo nodig op een meer klassieke wijze te acteren in situaties waarin sprake is van ‘multi-problem’. Wij gaan uit van een systeemgerichte aanpak en vinden het belangrijk dat je kunt werken met ouders en kinderen.

Team Leidschendam-Voorburg

Het team Schoolmaatschappelijk werk Leidschendam-Voorburg bestaat uit  5 collega’s en zijn op zoek naar 2 of 3 nieuwe collega’s. Een aantal van hen heeft een combinatiefunctie ‘schoolmaatschappelijk werk’ en ‘opvoedadvies’. 

Functie-inhoud

In de functie van schoolmaatschappelijk werker:

 • Inventariseer je op een zorgvuldige wijze samen met de klant (ouder/kind) diens hulpvraag, zodat een zorgvuldige analyse en hulpverleningsplan kan worden opgesteld;
 • Geef je Informatie en advies aan de school (hulpvraag verheldering, advies geven over aanpak) en kun je signaleren en begeleiden naar hulp vanuit het jeugd ondersteuningsteam;
 • Kun je op generalistische en zelfstandige wijze het maatschappelijk werk op de scholen uitvoeren;
 • Werk je samen met professionals en vrijwilligers;
 • Signaleer je knelpunten en maak je deze bespreekbaar;
 • Kun je ondersteuning en advisering geven in de opvoeding;
 • Heb je oog voor en werk je met het hele systeem waar een cliënt deel van uitmaakt, van daaruit maak je een zorgvuldige afweging wanneer je met een kind in gesprek gaat;
 • Bemiddeling tussen cliënt en hulpverlening;
 • Ondersteuning bij opvoeden en opgroeien;
 • Bemiddeling tussen ouders en school;
 • Heb je een signalerende en belangenbehartigende functie met betrekking tot het schoolklimaat;
 • Draag je bij aan innovatieve ontwikkelingen en ga je uitdagingen niet uit de weg;
 • Pakken we met elkaar de teamtaken op (aandachtsfunctionaris HR/PR/communicatie etc.);
 • Heb je affiniteit met groepswerk en onderhoud je- en zorg je voor verbinding met het netwerk. 

Onderscheidende kwaliteiten

Je beschikt over een afgeronde HBO opleiding bij voorkeur HBO Maatschappelijk Werk en Dienstverlening Of Social Work. Of je hebt een afgeronde HBO opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening met 5 jaar relevante werkervaring (na het behalen van je diploma).

Je hebt affiniteit met kinderen, hun ouders/opvoeders en met het basisonderwijs. Je vindt gemakkelijk je weg, zowel binnen de eigen organisatie, als bij één van de vele samenwerkingsverbanden waaraan Kwadraad deelneemt. Dit lukt je, omdat je communicatief vaardig, digitaal vaardig, flexibel, ondernemend en open bent en denkt vanuit te leveren prestaties. Je ziet kansen tot verbeterde samenwerking in de keten en mogelijkheden tot ontschotting en weet deze te verzilveren of beleggen binnen de organisatie.

Wij zoeken een schoolmaatschappelijk werker:

 • met de opleiding HBO Maatschappelijk werk
 • die zelfstandig kan werken en kan samenwerken
 • die goede communicatieve vaardigheden bezit
 • die goede schriftelijke vaardigheden bezit
 • die flexibel en ondernemend is
 • met  kennis en affiniteit van het onderwijswerkveld
 • die systeemgericht kan werken
 • die kan analyseren en advies kan omzetten in een praktisch en werkbaar hulpverleningstraject
 • die jongeren en ouders kan motiveren tot het accepteren van hulp
 • die zich weet te identificeren met verschillende culturele achtergronden
 • die ervaring heeft met groepswerk
 • die bekend is met passend onderwijs
 • Beschikbaar op de dinsdag

Over Kwadraad

Kwadraad is een vernieuwende en ambitieuze organisatie die actief is in 37 gemeenten in de regio Zuid-Holland en Utrecht-West. Wij begeleiden en ondersteunen mensen bij hun dagelijkse problemen op alle leefgebieden. We doen dat met een breed pakket van diensten van licht tot intensief, zowel individueel als collectief. Onze medewerkers werken daar waar de burgers zijn, in wijken en buurten, gezondheidscentra, buurtcentra, scholen en bij burgers thuis. Het is onze ambitie om het eigenaarschap over het eigen leven van burgers en hun sociale netwerk te versterken zodat zij zo goed mogelijk in staat zijn het eigen leven weer op te pakken en mee te doen. We gaan uit  van  hun talenten en zetten in op wederkerigheid.

Kwadraad heeft de afgelopen jaren belangrijke stappen gezet naar een meer waarden-gedreven organisatie, waarbij eigenaarschap van mensen leidend is. We hebben veel geïnvesteerd in inhoudelijke ontwikkeling en innovatie en blijven dit ook doen. Tegelijkertijd zijn we verder gegaan met het proces naar zelforganisatie. Dit betekent dat je komt werken in een organisatie waar gewerkt wordt op basis van opgaven en talenten.  

Wij bieden

jou een boeiende en afwisselende functie in een zelforganiserend team, waarbij jullie met elkaar een hoge mate van regie en regelmogelijkheden hebben om je werk voor de cliënt zo goed mogelijk te organiseren. Om je hierin te ondersteunen kun je terugvallen op verschillende expertiseteams, waaronder IM, HRM, Financiën etc. Ook kun je terugvallen op een verandercoach, vak-ontwikkelaars, accountmanagers en andere collega’s.

Kwadraad wil koploper zijn en blijven in het sociale domein. Daarom investeren we continu in jouw individuele inzetbaarheid, alsook de professionele ontwikkeling van jou en je team. Dit doen we door middel van deskundigheidsbevordering, maar ook door het faciliteren van een reflectie-omgeving, zodat je hierover met elkaar in gesprek kunt blijven.

Je werkzaamheden vallen onder de cao Sociaal Werk en zijn ingeschaald in schaal 8 (minimaal € 2.544 – maximaal € 3.742,- (afhankelijk van kennis en ervaring). Je bouwt pensioen op bij pensioenfonds Zorg en Welzijn. Om je werk te doen, daar waar jouw cliënt zich bevindt, word je uitgerust met een laptop en smartphone. Kwadraad kent daarnaast een reiskostenregeling voor zowel woon-werkverkeer als dienstreizen. Voor een totaaloverzicht van het arbeidsvoorwaardenpakket van Kwadraad kun je terecht bij de afdeling HRM.

Je werkt in de schoolweken extra uren zodat je de schoolvakanties vrij bent.

Wil jij onze nieuwe collega worden?

Solliciteer dan t/m 17 november uitsluitend via de link.

Heb je een vraag over deze vacature, neem dan contact op met Marcella Deckers bereikbaar op 06-40706148 of met Margo de Bruijn bereikbaar op telefoonnummer 06-55881089.

Bedankt voor je interesse!