Sociaal Werker, Sociaal Team Zuidplas

In het Sociaal Team Zuidplas zoeken wij ter ziektevervanging een:

Sociaal werker
32 uur per week
vacaturenummer 033

Als sociaal werker probeer je jouw klant sterker te maken, zodat hij op eigen kracht de draad weer op kan pakken. Hierbij activeer je de mensen die betrokken zijn bij de klant en maak je zoveel mogelijk gebruik van trainingen en/ of gesprekken in groepsverband, waar oplossingen en tips in een veilige omgeving kunnen worden uitgewisseld. In je werk ga je  uit van de talenten van de klant en onderzoek je met elkaar hoe hij deze vervolgens kan inzetten om een ander verder te helpen. Om goed met je klant in contact te zijn maak je  gebruik van beschikbare en passende online toepassingen. Je bent eveneens in staat om zo nodig op een meer klassieke wijze te acteren in situaties waarin sprake is van ‘multi-problem’.

Over Kwadraad

Kwadraad is een vernieuwende en ambitieuze organisatie die actief is in 37 gemeenten in de regio Zuid-Holland en Utrecht-West. Wij begeleiden en ondersteunen mensen bij hun dagelijkse problemen op alle leefgebieden. We doen dat met een breed pakket van diensten van licht tot intensief, zowel individueel als collectief. Onze medewerkers werken daar waar de burgers zijn, in wijken en buurten, gezondheidscentra, buurtcentra, scholen en bij burgers thuis. Het is onze ambitie om het eigenaarschap over het eigen leven van burgers en hun sociale netwerk te versterken zodat zij zo goed mogelijk in staat zijn het eigen leven weer op te pakken en mee te doen. We gaan uit  van  hun talenten en zetten in op wederkerigheid.

Kwadraad heeft de afgelopen jaren belangrijke stappen gezet naar een meer waarden-gedreven organisatie, waarbij eigenaarschap van mensen leidend is. We hebben veel geïnvesteerd in inhoudelijke ontwikkeling en innovatie en blijven dit ook doen. Tegelijkertijd zijn we verder gegaan met het proces naar zelforganisatie. Dit betekent dat je komt werken in een organisatie waar gewerkt wordt op basis van opgaven en talenten.

Het Sociaal Team

De gemeente  Zuidplas  heeft één Sociaal Team voor jeugd en voor volwassenen. Het Sociaal Team kijkt samen met de inwoners naar een oplossing en bekijkt wat iemand zelf nog kan. Een inwoner heeft een vast aanspreekpunt in het Sociaal Team. Als er sprake is van ingewikkelde problemen of problemen op meerdere gebieden, wordt samen met de inwoner en/of het gezin een plan gemaakt. Door de bundeling van deskundige beroepskrachten in één team kunnen inwoners beter worden ondersteund. Het Sociaal Team richt zich op het versterken van de eigen kracht en het sociaal netwerk van inwoners. Door snelle inzet van de juiste hulp en ondersteuning kan vaak worden voorkomen dat problemen verergeren of zwaardere vormen van zorg nodig zijn. Een multidisciplinair team van professionals en tevens netwerkorganisatie gericht op het bieden van ondersteuning bij meervoudige en complexe problematiek.

De ambulant werkers van het Sociaal Team zijn in dienst van verschillende moederorganisaties. De ambulant werker is in dienst van Kwadraad en wordt gedetacheerd bij de coöperatie Voortouw.

Functie-inhoud

In je functie van sociaal werker:

  • Inventariseer je op een zorgvuldige wijze samen met de klant diens hulpvraag , zodat een zorgvuldige analyse en hulpverleningsplan kan worden opgesteld;
  • Ontwikkel je hulpverleningsplannen, zodat de hulpverlening door alle betrokkenen goed kan worden uitgevoerd;
  • Voer je hulpverleningsplannen uit op een methodisch verantwoorde en inzichtelijke wijze, zodanig dat je de vooraf gestelde doelen samen met de klant zo goed mogelijk bereikt;
  • Ben je continu bezig met het optimaliseren van de dienstverlening aan klanten, door het signaleren van knelpunten, doen van verbetervoorstellen, deelnemen aan multidisciplinair overleg en overleg met beleidsmakers en het op peil houden van je deskundigheid.

Onderscheidende kwaliteiten

Naast de functie-specifieke eisen voor sociaal werker vind je het leuk om jezelf op basis van jouw talenten te verbinden aan verschillende opgaven binnen de organisatie. Opgaven zijn ‘opdrachten/ projecten’ met een tijdelijk karakter waaraan zowel uitvoerend professionals als collega’s van de verschillende  expertises  (waaronder Informatiemanagement, HRM en Financiën ) zich kunnen verbinden.

Uiteraard beschik je over een afgeronde relevante HBO opleiding, bij voorkeur HBO MWD en ben je in staat om zowel zelfstandig als samen met collega’s te werken. Je vindt gemakkelijk je weg, zowel binnen de eigen organisatie als een van de vele samenwerkingsverbanden waaraan Kwadraad deelneemt. Dit lukt je omdat je communicatief vaardig, flexibel, ondernemend en open bent en denkt vanuit te leveren prestaties. Je ziet kansen tot verbeterde  samenwerking in de keten en mogelijkheden tot ontschotting en weet deze te verzilveren of beleggen binnen de organisatie.

Wij bieden

jou een boeiende en afwisselende functie in een zelforganiserend team, waarbij jullie met elkaar een hoge mate van regie en regelmogelijkheden hebben om je werk voor de cliënt zo goed mogelijk te organiseren. Om je hierin te ondersteunen kun je terugvallen op verschillende expertiseteams, waaronder IM, HRM Financiën etc.. Ook kun je terugvallen op een verandercoach, vak-ontwikkelaars, accountmanagers en andere collega’s.

Kwadraad wil koploper zijn en blijven in het sociale domein. Daarom investeren we continu in jouw individuele inzetbaarheid, alsook de professionele ontwikkeling van jou en je team. Dit doen we door middel van deskundigheidsbevordering, maar ook door het faciliteren van een reflectie-omgeving, zodat je hierover met elkaar in gesprek kunt blijven.

Je werkzaamheden vallen onder de cao Sociaal Werk en zijn ingeschaald in schaal 8 (minimaal €2.544 – maximaal €3.624, afhankelijk van kennis en ervaring). Je bouwt pensioen op bij pensioenfonds Zorg en Welzijn. Om je werk te doen, daar waar jouw cliënt zich bevindt, word  je uitgerust met een laptop en smartphone. Kwadraad kent daarnaast een reiskostenregeling voor zowel woon-werkverkeer als dienstreizen. Voor een totaaloverzicht van het arbeidsvoorwaardenpakket van Kwadraad kun je terecht bij de afdeling HRM.

Je ontvangt een ziekte vervangingscontract voor de duur van 7 maanden voor 32 uur per week. De donderdag is een verplichte werkdag en de vrijdag bij voorkeur.

Wil jij onze nieuwe collega worden?

Solliciteer dan t/m 27 maart uitsluitend via de link.

Heb je eerst nog vragen aan een van de teamleden, neem dan contact op met Ki Sook Kautz, op telefoonnummer 06 – 46274544

Bedankt voor je interesse!