Social Worker Leiden

VOOR HET SOCIAAL WIJKTEAM IN DE STEVENSHOF IN LEIDEN ZOEKEN WIJ EEN

Social Worker
24-32 uur per week
vacaturenummer 031

De professional die wij zoeken is een specialist met brede kennis op diverse vakgebieden en een generalistische outreachende werker richting de inwoners. Je hebt ervaring in het samenwerken met verschillende doelgroepen en in het samenwerken binnen een zelforganiserend team met meerdere disciplines.

Over de organisaties

De Coöperatie SWT Leiden bestaat uit zeven sociale wijkteams in zeven verschillende wijken van Leiden. De coöperatie is een jonge en ambitieuze organisatie waarin we van elkaar leren en samen nog lang niet uitgeleerd zijn. In elk team werken competente medewerkers samen die hun eigen afwegingen kunnen en durven maken. Verschillende moederorganisaties zijn in de coöperatie vertegenwoordigd. In elk wijkteam zijn verschillende disciplines vertegenwoordigd: Kwadraad (maatschappelijk werk), MEE (meedoen voor mensen met een beperking), Libertas Leiden (Zorg aan huis) en Radius (steun aan ouderen, chronisch zieken en gehandicapten). Daarnaast maken ook gemeentelijke WMO consulenten onderdeel uit van de sociale wijkteams in Leiden.

Doel van de wijkteams

 • Het wijkteam is er voor wijkbewoners die (tijdelijk) minder zelfredzaam zijn op één of meerdere leefgebieden.
 • Het wijkteam biedt advies, regie en hulpverlening bij vragen van inwoners over financiën, zorg en gezondheid, wonen, werken, welzijn, mantelzorg en vrijwilligerswerk.
 • Het wijkteam zorgt voor (laagdrempelige) toegang voor zorg/welzijn/WMO
 • Het wijkteam draagt bij aan het versterken van de zelfredzaamheid, zelfsturing en participatie van inwoners.
 • Het wijkteam is gericht op het versterken van de sociale cohesie in de wijken.

Wat doen we?

 • We combineren formele en informele zorg;
 • We vertalen individuele vragen naar collectieve voorzieningen;
 • We zetten de beschikbare zorg en voorzieningen zorgvuldig in;
 • We werken preventief aan het voorkomen van problemen.

Wie zoeken wij?

Wij zoeken collega’s die:

 • Vraag- en oplossingsgericht werken;
 • Zelfredzaamheid en zelfregie mobiliseren, faciliteren en activeren;
 • Psychisch-sociale problematiek signaleren en agenderen;
 • Samen met de inwoner een plan met duidelijke doelen opstellen (gericht op het versterken van eigen kracht);
 • Volgens de zelfredzaamheidsmatrix advies, regie en/of hulpverlening bieden op alle leefgebieden;
 • Toegang tot aanvullende ondersteuning en zorg regelen;
 • Regie voeren op de gemaakte afspraken (1gezin1plan)

In het werk binnen de wijkteams combineert elke medewerker de specifieke eigen vakkennis met die van de collega's en/of van partners in de stad/wijk. De medewerkers van de wijkteams zijn de ogen en oren in de buurt en komen problemen snel op het spoor. Van elke medewerker in de coöperatie wordt verwacht dat zij een bijdragen leveren aan de verdere professionalisering van het wijkteam

Functie-eisen

Wat vragen wij van jou?

 • Je hebt een relevant HBO diploma in relatie tot Social Work (breed opgeleid);
 • Je hebt kennis van de sociale kaart van Leiden of je kunt je die aantoonbaar snel eigen maken;
 • Je bent een netwerker, verbinder en bemiddelaar;
 • Je kunt reflecteren op eigen professioneel handelen en hiervan leren;
 • Je kunt goed grenzen stellen en omgaan met werkdruk;
 • Je denkt in creatieve mogelijkheden en oplossingen (out-of-the-box denken);
 • Je bent sociaal vaardig;
 • Je beschikt over (professionele) ervaringsdeskundigheid en/of ervaring in maatschappelijk werk;
 • Je bent beschikbaar op dinsdag, woensdag en vrijdag.

Wij bieden

Je werkzaamheden vallen onder de cao Sociaal en zijn ingeschaald in schaal 8 (minimaal €2.544 – maximaal €3.624, afhankelijk van kennis en ervaring). Je bouwt pensioen op bij pensioenfonds Zorg en Welzijn. Om je werk te doen, daar waar jouw cliënt zich bevindt, word  je uitgerust met een laptop en smartphone. Kwadraad kent daarnaast een reiskostenregeling voor zowel woon-werkverkeer als dienstreizen. Voor een totaaloverzicht van het arbeidsvoorwaardenpakket van Kwadraad kun je terecht bij de afdeling HRM.

Het betreft een arbeidsovereenkomst bij Kwadraad per 1 mei 2019 voor de duur van 1 jaar in het Sociaal Wijkteam Leiden.

Wil jij onze nieuwe collega worden?

Solliciteer dan t/m 27 maart uitsluitend via de link. Wil je eerst meer weten over deze vacature? Neem dan contact op met Ineke Lampert op telefoonnummer 06-55881056 of met Aranka Bloos op telefoonnummer 06-52357303.

Bedankt voor je interesse!