Hulp voor gedupeerden van de kinderopvangtoeslag

“Deze situatie speelt voor sommigen al sinds 2008,” vertelt Jacoline Stol, maatschappelijk werker die zich samen met collega’s inzet voor de groep gedupeerden van de kinderopvangtoeslag. De impact voor deze groep gedupeerden kan enorm zijn. Voor ondersteuning van deze groep kunnen gemeenten de hulp inschakelen van Kwadraad. Dat gebeurt bijvoorbeeld al in Katwijk.

De Belastingdienst heeft via de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) aan gemeenten gevraagd om (mogelijk) betrokken mensen te benaderen en een hulpaanbod te doen. Gemeente Katwijk heeft aan Kwadraad gevraagd om dit voor haar inwoners te doen.

“We leggen hen uit wie we zijn en dat we onafhankelijk te werk gaan,” vertelt Jacoline Stol, maatschappelijk werker in Katwijk. De onafhankelijke rol van de maatschappelijk werkers en sociaal raadslieden blijkt heel belangrijk. Mensen kunnen moeite hebben om professionals van bijvoorbeeld de Belastingdienst te vertrouwen.

Hulpaanbod

Wie dat wil en nodig heeft, krijgt hulp van het team. “Mensen vinden het vaak heel fijn dat ze benaderd worden en we onze hulp aanbieden.” Omdat het team onafhankelijk werkt, maar ook omdat de boodschap helder blijft. “De belofte is niet: we kunnen alles oplossen. We bekijken wat en hoe we zoveel mogelijk voor hen kunnen doen.”

Persoonlijk plan

Samen met de gedupeerden wordt een plan van aanpak opgesteld. Daarin wordt meteen een totaalbeeld geschetst. Wat is de situatie? Welke schulden en schuldeisers zijn er? De sociaal raadslieden nemen, als dat nodig is, meteen contact op met de schuldeiser en sommige casussen worden besproken met de gemeente. “We bekijken per geval steeds wat er op dat moment nodig is en we adviseren hen.”

Momenteel toetst de overheid aangemelde casussen van de toeslagenaffaire. Voor gedupeerden worden alle overheidsschulden kwijtgescholden. Soms is het advies van het sociaal raadslid op die beoordeling te wachten. “We geven bij hen aan dat we weer contact met hen opnemen zodra die uitspraak bekend is.” Daarna kan het sociaal raadslid de nieuwe situatie verder in kaart brengen.

Verwijzen

“Voor andere vragen kunnen we mensen ook vaak naar reguliere hulp begeleiden.” Dat is bijvoorbeeld het geval als een gedupeerde opnieuw kinderopvangtoeslag moet aanvragen. “Dan kan er veel angst zijn,” legt Jacoline uit. Juist door die brede blik van een maatschappelijk werker, kunnen problemen integraal worden opgelost.

Ook deze hulp inschakelen vanuit de gemeente?

Opdrachtgevers en partners kunnen contact met ons opnemen.