Werken aan kwaliteit

We willen de kwaliteit van onze dienstverlening continu verbeteren. Daarom werken we met een kwaliteitssysteem, houden we cliënttevredenheidsonderzoeken en publiceren we ons jaarplan en jaarverslag. Omdat we voldoen aan de kwaliteitsnormen van de NEN (de Nederlandse norm en vertaling voor kwaliteitssystemen, gebaseerd op ISO), binnen de sector Zorg en Welzijn, mogen wij het ISO- certificaat voeren.

Kwaliteitssysteem

Ons kwaliteitssysteem wordt jaarlijks getoetst door extern certificeringsbureau Lloyds. Onderdelen van ons kwaliteitssysteem zijn onder meer een cliënttevredenheidsonderzoek, klantenpanels, interne audits, een interne signaleringsmethode en een tevredenheidsonderzoek onder samenwerkingspartners. Hiermee achterhalen we mogelijke verbeteringen, waarmee we aan de slag gaan. Als blijkt dat deze verbeteracties niet het gewenste resultaat hebben, onderzoeken we de oorzaak daarvan en nemen we nieuwe maatregelen.

Kwaliteitskeurmerk ISO

Onze kwaliteit van dienstverlening laten we jaarlijks toetsen op basis van de ISO- normering (de NEN, de Nederlandse norm en vertaling voor kwaliteitssystemen, gebaseerd op ISO) . Kwadraad voldoet aan deze kwaliteitsnormen en daarom voeren wij het ISO-certificaat.

Verwijsindex risicojongeren

Kwadraad participeert in de verwijsindex risicojongeren (VIR). Dit is een digitaal systeem dat risico-signalen van hulpverleners over jongeren (tot 23 jaar) bij elkaar brengt. Door de meldingen in de verwijsindex weten hulpverleners sneller of een kind bekend is bij een collega-hulpverlener. Zo kunnen zij samen overleggen over de beste aanpak. Dankzij de verwijsindex blijft een jongere in beeld en kunnen hulpverleners elkaar informeren en hun activiteiten op elkaar afstemmen.