Hoe werkt Kwadraad?

De maatschappelijk werkers van Kwadraad staan midden in de samenleving. We ondersteunen mensen die zelf geen oplossing kunnen vinden voor hun problemen. Daarvoor gaan we actief naar ze toe: de wijk in en achter de voordeur. Onze mensen kijken naar de vraag van hun cliënten en verder. Wat is de oorzaak van het probleem? We gaan uit van de mogelijkheden die mensen zelf hebben en verbinden die met de kansen in hun omgeving. Doordat we aansluiten bij de leefwereld van onze cliënten en hen vertrouwen geven, kunnen ze vaak zelf weer de draad oppakken.

Vakmanschap met oog voor de omgeving

Bij Kwadraad werken gedreven professionals, die vakmanschap hoog in het vaandel hebben staan. We zien onze cliënten als onderdeel van hun omgeving: ze wonen in een buurt of zijn deel van een gezin, hier kan een oorzaak liggen van problemen of juist een deel van de oplossing. Daarom richten we ons in onze aanpak op die omgeving. We werken daarbij doelgericht, volgens succesvolle methodes.

Efficiënt maatwerk

We leveren altijd maatwerk aan onze cliënten en opdrachtgevers. Zo werken we efficiënt: mensen die onze hulp vragen, helpen we zo kort als het kan, en zo lang als het moet. De maatschappelijk werker evalueert regelmatig de effectiviteit van de aanpak en stelt de duur van hulp bij als dat nodig is. Dit gebeurt altijd in overleg met de cliënt.