Partners & opdrachtgevers

Elke dag maken onze professionals het verschil in de levens van mensen. Zij werken in de frontlinie van de vraagstukken in de samenleving en begeleiden mensen bij problemen in het dagelijks leven. Relatieproblemen, opvoedvragen, eenzaamheid, scheiden, schulden, rouw, onzekerheid, stress, geweld of buurtbemiddeling, Kwadraad biedt hierin een stevige professionele basis. Jaarlijks wordt samen met 25.000 cliënten naar een uitweg voor hun problemen gezocht. Onze opdrachtgevers, 36 gemeenten in de provincies Zuid-Holland en Utrecht-West, staan voor de opgave met minder middelen meer impact te realiseren. Zij maken slagen in een nieuwe ordening van het sociaal domein. Kwadraad is een proactieve speler in dit turbulente veld. We werken daarbij samen met partners en gemeenten.

Kwadraad ziet dat het aanbod van de hulpverlening op complexe scheiding toeneemt. Vanuit een preventieve visie heeft Kwadraad de Relatie APK opgericht. Lees meer

Ruim één derde van de Nederlandse huishoudens heeft betalingsachterstanden. Bij bijna één op de vijf huishoudens heeft problematische schulden of loopt daar risico op. Lees meer

Onze diensten

Medewerkers van Kwadraad maatschappelijk werk begeleiden en ondersteunen mensen bij hun dagelijkse leefproblemen. We doen dat met een breed pakket van diensten van licht tot intensief, zowel individueel als collectief en steeds meer blended. Onze medewerkers werken daar waar de burgers zijn, in wijken en buurten, gezondheidscentra, buurtcentra, scholen en bij burgers thuis.

Bekijk hier al onze diensten

Koers 2023-2025

Kwadraad werkt vanuit gedeelde waarden. Het ‘mens zijn’ staat altijd voorop – in wat we doen, hoe we samenwerken en hoe we onszelf organiseren. Met onze holistische blik zien we mensen als geheel, en kijken we verder dan het probleem waar iemand tegenaan loopt.

Lees verder

Kwaliteit

Kwadraad is ISO 9001-2015 gecertificeerd. In 2020 heeft er een certificaat-vernieuwing plaatsgevonden. Kwadraad staat voor kwaliteit en het continu willen ontwikkelen en verbeteren van haar dienstverlening.

Lees verder

Waar vind je Kwadraad?

Kwadraad werkt in alle gemeenten die je hieronder kunt selecteren. Kijk waar en waarmee we je kunnen helpen.

Privacy en werkwijzen

Kwadraad hecht veel waarde aan de bescherming van ieders persoonsgegevens. In onze werkwijzen is dat steeds het uitgangspunt. Bijvoorbeeld hoe het zit met digitale veiligheid en hoe het werkt met inzage van (online) dossiers.

Lees verder