Collega Margo Nagelkerke: “Onze taak is het bieden van een luisterend oor”

Binnen het Sociaal Team van de gemeente Wassenaar wordt veel samengewerkt door organisaties met ieder een specifieke expertise.
Onze collega Margo vertelt over het aandeel van Kwadraad. “Onze taak is vooral een luisterend oor bieden”.

Margo Nagelkerke vanKwadraad: “Onze taak is het bieden van een luisterend oor”

“En dan met name bij mensen die kampen met eenzaamheid of die niet zo lekker in hun vel zitten, stress ervaren of problemen in hun liefdesrelatie ondervinden. Naast het voeren van een gesprek, kunnen we ook allerlei praktische dingen regelen voor de cliënt. Zo zijn wij de spin in het web in de gemeente. Wij hebben contact met partijen als de huisarts, de woningbouw, politie, GGD, maar ook de schuldhulpverlening. We schakelen makkelijk met deze instanties en ondersteunen ook door mee te gaan naar instanties. Wij gaan met onze cliënten echt het gesprek aan, ik zeg vaak: we zijn een neutraal klankbord.”

Praten helpt echt

“Mensen denken vaak, wat helpt praten nou? Na een gesprek hoor je dan terug dat het een heel ander gesprek is dan met bijvoorbeeld een familielid. Het is heel verschillend omdat wij ook andere kennis hebben. Je probeert als maatschappelijk werker dingen te normaliseren. Ook vertalen wij wat er in een persoon leeft.”

Hoe meld ik me met een hulpvraag?

“Je kan je via het Sociaal Team Wassenaar, telefonisch, online of op het spreekuur, aanmelden. Daarnaast zijn er nog meer wegen: Via de huisarts, de GGD of politie. We zitten ook in het schoolmaatschappelijk werk, dan komt een aanvraag binnen via scholen. Ik ben zelf tevens werkzaam in het project vroegsignalering van de gemeente. Wij krijgen een melding als iemand een betaalachterstand
heeft, bij bijvoorbeeld de woningbouwvereniging, het energiebedrijf of de zorgverzekering. Ook zijn wij betrokken bij de voedselbank. Zij
kunnen mensen bij ons aanmelden.”

Het is niet erg om hulp te vragen

“Het mooie en waardevolle aan mijn werk vind ik dat je de tijd hebt, meer dan een psycholoog, psychiater of huisarts. Wij kunnen mensen echt aan de hand meenemen door ook mee te gaan naar instanties, op huisbezoek te gaan of het organiseren van een groepsgesprek. Soms is het goed om gewoon het gesprek aan te gaan of om eens te horen wat wij kunnen doen, of tips of advies in te winnen. Het is niet erg om hulp te vragen. Ik heb ooit een opleiding gedaan, Acceptanceand Commitment Therapy, dat gaat over pijn en dat het bij het leven hoort, maar dat het een keuze is of we daaronder lijden. Ieder mens heeft te maken met leed in het leven. Soms is het krachtig om daar ondersteuning bij te vragen. We doen het zelf, maar niet alleen. Als je contact opneemt, kan dat natuurlijk anoniem, het is vertrouwelijk, en we gaan daar uiteraard heel erg integer mee om.”

Bron: De Wassenaarse Krant