Waarom kies je voor Kwadraad? Onze visie …

Kwadraad maatschappelijk werk is een vernieuwende en ambitieuze organisatie die actief is in tientallen gemeenten in Zuid-Holland en Utrecht West. Wij begeleiden en ondersteunen mensen bij hun dagelijkse leefproblemen. Denk daarbij aan vragen en problemen op gebied van

  • relatie en scheiden
  • geld en werk
  • gezin en opvoeding
  • eenzaamheid en verdriet
  • overlast en geweld
  • buurt en inburgeren

We doen dat met een breed pakket van diensten van licht tot intensief, zowel individueel als collectief en steeds meer blended *.
Onze medewerkers werken daar waar de burgers zijn, in wijken en buurten, gezondheidscentra, buurtcentra, scholen en bij burgers thuis. Het is onze ambitie om het eigenaarschap over het eigen leven van burgers en hun sociale netwerk te versterken zodat zij zo goed mogelijk in staat zijn het eigen leven weer op te pakken en mee te doen. We gaan uit van hun talenten en zetten in op wederkerigheid.

* Blended hulpverlening is het perfecte evenwicht tussen online hulpverlening en persoonlijk contact

Visie

Kwadraad ziet de transformatie van het sociaal domein als een omslag naar een inclusieve samenleving waar inwoners het leven in eigen hand nemen, naar elkaar omkijken en meedoen. Maatschappelijk werk heeft aandacht voor het gewone leven, ontzorgen en normaliseren.

Ons verhaal

Kwadraad is geen ommuurd instituut maar een netwerkorganisatie in een divers landschap van het sociaal domein. Een organisatie waar we de kernwaarden van goed maatschappelijk werk centraal stellen. We bieden maatwerk omdat we voor inwoners in steden, wijken, buurten en dorpskernen dagelijks het verschil willen maken en hun vragen nu eenmaal verschillen. Ook onze opdrachtgevers willen maatwerk voor hun eigen gemeente.

Lees hier verder

Altijd in de buurt

Kwadraad werkt in bijna alle gemeenten in Zuid-Holland en in Utrecht West. We werken in de regio, bijvoorbeeld in wijken, buurtcentra en scholen, daardoor zijn we altijd dichtbij. Ook kun je direct aan de slag, op het moment dat het je uitkomt. Bijvoorbeeld via onze online hulpverlening.

Meer informatie

Wil je meer informatie over wat Kwadraad voor jou kan betekenen? Neem contact op met Kwadraad via T 088 900 40 00. We zijn elke werkdag bereikbaar van 09.00 tot 17.00 uur.