Organisatie en bestuur

Regiodirecteuren

Voor het aangaan, onderhouden en versterken van duurzame contractrelaties met gemeenten en externe partners, bestaand en nieuw.

Door naar 'Regiodirecteuren'

Kwaliteit

Om de kwaliteit van onze dienstverlening continu te verbeteren, werken we met een kwaliteitssysteem (jaarlijks getoetst), houden we tevredenheidsonderzoeken onder cliënten en samenwerkingspartners en publiceren we ons jaarverslag.

Door naar 'Kwaliteit'