Organisatie en bestuur

Kwaliteit

Om de kwaliteit van onze dienstverlening continu te verbeteren, werken we met een kwaliteitssysteem (jaarlijks getoetst), houden we tevredenheidsonderzoeken onder cliënten en samenwerkingspartners en publiceren we ons jaarverslag.

Door naar 'Kwaliteit'