Vroegsignalering van schulden

Ruim één derde van de Nederlandse huishoudens heeft betalingsachterstanden. Bij bijna één op de vijf huishoudens heeft problematische schulden of loopt daar risico op. Met een stress-sensitieve praktische aanpakken die gericht zijn op vroegsignalering, gedragsverandering, het vergroten van vaardigheden en nazorg ondersteunen wij mensen met schulden.

Ingewikkeld stelsel aan hulp voor mensen met schulden

We zien een groeiende groep mensen die zich moeilijk staande kan houden in onze ingewikkelde samenleving. Er is hulp maar die is zo complex geworden dat deze vaak haar doel mist.

Lees verder

Schulden en stress

Schulden en financiële zorgen veroorzaken stress. Hierdoor zijn mensen met problematische schulden minder goed in staat om weloverwogen beslissingen te nemen.

Lees verder

Maatschappelijke kosten

Schuldenproblematiek is niet alleen voor de mensen die het betreft lastig. Het is ook een maatschappelijk vraagstuk.

Lees verder

Welke doelgroepen lopen risico op schulden en door welke life-events?

Er zijn inmiddels doelgroepen bekend die risico lopen op schulden. Ook een aantal life-events die daarbij horen zijn.

Lees verder

De juiste ondersteuning op het juiste moment

We weten dat mensen met dreigende problematische schulden (te) laat in beeld komen of hulp zoeken, het systeem als te ingewikkeld ervaren en door stress niet altijd de juiste keuzes maken. Om toch op het juiste moment de juiste interventie te kunnen doen is het van belang dat er inzicht is in de zogenaamde klantreis.

Lees meer

Preventie en vroegsignalering

Het voortijdig signaleren van financiële problemen en hierop acteren kan veel ellende voorkomen voor de mensen de schulden hebben.

Lees meer