Maatschappelijke kosten

Schuldenproblematiek is niet alleen voor de mensen die het betreft lastig. Het is ook een maatschappelijk vraagstuk. De maatschappelijke kosten die schulden met zich meebrengen wordt  geschat op €17 miljard (brons ESB). Dat bedrag wordt uitgegeven om een bedrag van € 272 miljoen aan schulden te innen. Ergens gaat iets goed mis.