Ingewikkeld stelsel aan hulp voor mensen met schulden

Op het moment dat iemand hierbij hulp nodig heeft kan een inwoner bij de gemeente terecht voor schuldhulpverlening. Voor veel mensen werkt deze route. Tegelijkertijd zien we ook een groeiende, en veel grotere, groep mensen die zich moeilijk staande kan houden in onze ingewikkelde samenleving. Er is hulp maar die is zo complex geworden dat deze vaak haar doel mist. Veel mensen kunnen het ingewikkelde stelsel van tegemoetkomingen en regelingen niet overzien. Zij weten vaak niet dat zij gebruik kunnen maken van toeslagen of hulp, overzien hun financiën niet meer en steken uiteindelijk ‘de kop in het zand’. Zo komen zij in een uitzichtloze situatie waarin stress en onzekerheid de bovenhand nemen met alle gevolgen vandien. Daarmee is de schuldenproblematiek een belangrijk en aangrijpend thema. Er ligt een grote maatschappelijke opgave waaraan het maatschappelijk werk een grote bijdrage levert. Met een stress-sensitieve praktische aanpakken die gericht zijn op vroegsignalering, gedragsverandering, het vergroten van vaardigheden en nazorg ondersteunen wij mensen met schulden. Wij doen dit veelal vanuit het voorveld en schakelen daar waar nodig meer gespecialiseerde hulp in. Zo werken wij niet alleen aan sterkere inwoners, maar zijn wij ook de schakel tussen op- en afschaling van hulpverlening.

“Het duurt vaak vijf tot zeven jaar voordat mensen met problematische schulden hulp (durven) zoeken.”