Een nieuwe plek voor bewoners in Gouda-Noord

— Rudolf Oosterbaan

Binnenkort start de bouw van het nieuwe buurtcentrum in Gouda-Noord dat op 1 januari 2020 haar deuren opent. Het centrum zal dienen als een verbindingspunt voor alle bewoners uit de wijk. We gingen in gesprek met projectmanager Rudolf Oosterbaan (Kwadraad) om meer te weten te komen over dit nieuwe centrum.

“Er is wel een buurthuis in Gouda-Noord aanwezig, maar dit voldoet niet meer aan de wensen van de bewoners, gemeente en van Kwadraad,” vertelt Rudolf. “Toen Martin Polkamp van het bewoners wijkteam Bloemendaal Plaswijk bij de gemeente aangaf dat de oude bibliotheek een nieuwe maatschappelijke bestemming moest krijgen, vroeg de gemeente ons een oplossing te bedenken.” In het gebied Gouda-Noord wonen ruim dertigduizend inwoners. Het oude buurtcentrum bleek voor deze groep te klein. “We willen de hele samenleving verbinden en een plek bieden voor alle leeftijden.”

We richten ons op alle bewoners, jong en oud, rijk en arm.

Een centrum voor iedereen

In het nieuwe centrum komen niet alleen bewoners, maar ook organisaties samen. We willen dat buurtbewoners altijd met hun vraag bij het centrum terecht kunnen, daarom zal het sociaal team zich samen met Kwadraad, Gemiva, Bibliotheek Gouda, het consultatiebureau in het centrum vestigen. Alle partijen zorgen gezamenlijk voor een weekprogramma voor jong en oud. “Er zullen meer dan 30 bewonersactiviteiten per week plaats vinden, waaronder schilderlessen en een kidsclubs, maar we zoeken ook samenwerking met de Goudse Schouwburg. We krijgen een kinderbibliotheek waar met regelmaat een klas langs komt en er zal een plek zijn waar we – samen met de Brede School – huiswerkbegeleiding voor jongeren kunnen organiseren.” vertelt Rudolf enthousiast. “We richten ons op alle bewoners, jong en oud, rijk en arm. We brengen we mensen samen en zorgen dat mensen elkaar weer kennen en gekend voelen.

Geen standaard buurthuis

Rudolf: “De plannen voor het centrum zien er prachtig uit. We krijgen de kans om met inwoners een keuken en horeca in te richten. Dat zal de kers op de taart zijn.” Door de vestiging van het uitleenpunt, het consultatiebureau en de ligging naast het winkelcentrum zal aanloop geen probleem worden, vermoed Rudolf.

Een naam heeft het toekomstige centrum nog niet, maar daarvoor zal de buurt nauw worden betrokken. “We gaan een aantal momenten creëren dat je er rond kan kijken en kunt zien hoe het gaat worden. Ook organiseren we buurtbijeenkomsten. Daar gaan we samen tot een leuke en goede naam te komen.”