Bereikbaarheid Buiten Kantooruren

Inwoners kunnen bij ingrijpende zaken buiten kantooruren bij deze dienst terecht. 24-uurs hulpverlening is daarmee geborgd. Binnen de dienst werken maatschappelijk werkers die ervaring hebben met crisissituaties.

 

De meest voorkomende hulpvragen zijn:

  • Huiselijk geweld en conflicten, soms met uithuisplaatsingen van kinderen
  • Onverwachte acute dakloosheid
  • Psychosociale problematiek
  • Problematiek gekoppeld aan de Wet Tijdelijk Huisverbod

De maatschappelijk werker neemt de melding aan en legt het eerste contact. Waar nodig stemmen we af met het CIT of zij de vraag overnemen of niet. Er wordt veel samengewerkt met de GGZ en de politie.

Contact over deze dienst?

Neem contact op met één van de regiodirecteuren.