Meewegen huisverbod

Een huisverbod is een ingrijpende maatregel. Voor het gezin betekent een huisverbod een heftige periode, waarbij er minimaal 10 dagen geen contact is tussen de uithuisgeplaatste en de achterblijver. Door een huisverbod worden verdere escalaties voorkomen en nodige hulpverlening op gang gebracht. Door de betrokkenheid van meerdere netwerkpartners en intensieve ondersteuning, is deze maatregel ook een kostbaar traject.

Een goede afweging rondom het opleggen van een huisverbod vraagt om een deskundige inzet en samenwerking. Het meewegen door onze maatschappelijk werkers in gezamenlijkheid met de hulpofficier van justitie (hOvJ) heeft als doel om huiselijk geweld direct te stoppen en af te wegen of de inzet van een huisverbod noodzakelijk is. Dit vraagt om een acute inzet waarvoor maatschappelijk werkers 7 dagen per week en 24 uur per dag klaar staan.

Contact over deze dienst?

Neem contact op met één van de regiodirecteuren.