Klachten

Plezierig samenwerken

We vinden het belangrijk dat we op een plezierige wijze met elkaar samenwerken. Dit betekent dat we met respect voor elkaar communiceren en elkaar aanspreken op gemaakte afspraken. Alle vormen van agressie, geweld, pesten, seksuele intimidatie en discriminatie beoordelen wij als ongewenst gedrag.

Heb je een klacht? Vertel het ons!

Het is belangrijk dat je tevreden bent en blijft over de diensten en medewerkers van Kwadraad. Onze medewerkers zetten zich hier altijd voor in, maar toch kan er iets gebeuren waarover je niet tevreden bent. In dat geval vinden wij het belangrijk dat je je klacht aan ons doorgeeft, zodat er een oplossing gezocht kan worden. Daarnaast helpt het ons om in de toekomst soortgelijke klachten te voorkomen of te verminderen.

Klik hier voor de klachtenfolder (.pdf) waarin uitgelegd wordt hoe je een klacht kunt indienen

Klik hier voor het reglement (.pdf) van de externe onafhankelijke klachtencommissie Maatschappelijke Dienstverlening Noord- en Zuid-Holland