Midden in de samenleving

Kwadraad staat midden in de samenleving. We ondersteunen mensen die zelf geen oplossing kunnen vinden voor hun problemen. Daarvoor gaan we actief naar ze toe in de wijk en achter de voordeur. We kijken naar de vraag en verder: wat is de oorzaak van het probleem? We gaan uit van de mogelijkheden die mensen zelf hebben en verbinden die met kansen in hun omgeving, hun sociale netwerk.

Vrijwilligers

In sociale netwerken zitten veel mogelijkheden voor informele zorg en collectieve voorzieningen. Die moeten we eerst gebruiken. In sommige gemeenten werken we al met social return en zetten we werkloze burgers in. Wederkerigheid, halen en brengen horen bij de nieuwe WMO.

Transities

De transities Jeugd, AWBZ en Participatie hebben grote gevolgen. Door ze in samenhang onder regie van de gemeente te brengen kan de kernwaarde van de WMO – het versterken van burgerkracht en participatie – effectiever worden gerealiseerd. Kwadraad ziet de transities als een kans om een kwaliteitsslag te maken, want de transities vragen van gemeenten dat ze meer investeren in eigen kracht van burgers en in zorg voor kwetsbare burgers. Die opdracht is ons op het lijf geschreven. In veel gemeenten wordt actief gebouwd aan het sociale domein en Kwadraad is overal een actieve partner.

Armoedebestrijding

Rond de 30% van onze cliënten heeft te maken met armoede. Armoede kent vele gezichten en dringt door in alle leefgebieden. Kwadraad heeft een nieuwe aanpak ontwikkeld die inspeelt op verschillende doelgroepen die met armoede kampen. Zelfhulp, zelfleren, activering en eigen kracht staan hierbij voorop. Inzet van oud-cliënten die er bovenop zijn en van vrijwilligers (formulierenbrigade) verhoogt de effectiviteit.