Samenwerken

Door de transities worden gemeenten verantwoordelijk voor kwetsbare burgers en zorg. Het is noodzakelijk dat maatschappelijk werkers nog meer en beter samenwerken met zorg- en hulpverleningsinstellingen. Kwadraad speelt hierin een belangrijke rol. Samen met gemeenten richten we onze blik op de toekomst: waar liggen de kansen om de cliënt en hun omgeving centraal te stellen en hoe benutten we die? Door onze samenwerking met lokale parters kennen de we sociale netwerken van onze cliënten.

Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)

Ouders, kinderen en jongeren kunnen bij het CJG terecht met al hun vragen over opgroeien en opvoeden. Want daar werken professionals als jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, logopedisten, maatschappelijk werkers en pedagogen samen. Kwadraad is partner van het CJG.

Integrale wijkteams met lokale ketenpartners

Doordat we actief samenwerken met partners in het onderwijs, jeugd, werk, zorg en welzijn bouwen we aan een goede toekomst voor onze cliënten. Belangrijk is dat we nog zichtbaarder worden, dichtbij burgers in de wijk, in diverse scholen en centra. We werken steeds meer gebiedsgebonden vanuit sociale teams waar onze generalisten een integraal team vormen met de lokale ketenpartners. We hebben een aanpak ontwikkeld om op basis van wijkanalyses en wijkactieplannen aan het werk te gaan. Zo sluiten we aan bij de vraag in de wijk en kunnen we resultaatgericht werken.