De waarde van connected blijven

— Wouter Bruijning

Als projectmanager digitale hulpverlening bij Kwadraad houdt Wouter Bruijning zich bezig met digitale zaken zoals softwareontwikkeling en privacy. Daarnaast geeft hij ook scholing en training aan zowel collega’s als studenten. Vanwege deze kennis en ervaring werkt hij mee in het project “Kwadraad24”.

 

Kwadraad24
Kwadraad heeft een duidelijke visie van wat goede hulpverlening is. Het werkgebied van Kwadraad is echter heel groot en sommige medewerkers werken binnen een andere context dan de moederorganisatie, bijvoorbeeld in sociale wijk- of jeugdteams. Het gevolg hiervan is dat het een uitdaging is om de organisatievisie in al deze contexten goed voor het voetlicht te krijgen én te houden. Ondanks dat er binnen de organisatie heel veel aan interne communicatie wordt gedaan, kan de samenwerking op bepaalde vlakken toch beter. Om die reden is binnen Kwadraad een traject gestart om het huidige intranet te vervangen met een nieuw samenwerkingsplatform: Kwadraad24.

 

Efficiënter samenwerken
Kwadraad24 is een digitaal ontmoetingsplatform voor ‘social collaboration’.

"Social collaboration heeft betrekking op processen die (groepen) mensen helpen om samen te werken en informatie te delen, om gedeelde doelen te behalen." (bron: https://www.wikiwand.com/en/Social_collaboration)

Het platform is gelanceerd vanuit twee behoeften, namelijk efficiënter samenwerken en ‘connected’ blijven. Via het platform kan men eenvoudig zoeken en in contact komen met collega’s die een bepaalde functie of expertise hebben. Vervolgens kunnen tijdelijke of permanente werkgroepen worden aangemaakt waarmee samen in opgaven gewerkt kan worden. Daarnaast kunnen zij vergaderingen inplannen, notuleren en opslaan. Er zijn nog veel meer mogelijkheden! Er is begonnen met een gelimiteerde set van opties om iedereen aan deze nieuwe manier van samenwerken te laten wennen. Uitbouwen van mogelijkheden zal vanaf 2017 gaan plaatsvinden.

“Het is belangrijk dat medewerkers zich gesteund voelen in het manier van werken en in het uitdragen van de visie.”

‘Connected’ blijven
Naast efficiënter samenwerken is het belangrijk dat medewerkers zich gesteund voelen in de manier van werken en in het uitdragen van de visie van Kwadraad. Een grote uitdaging is namelijk het voldoende bereiken en betrekken van collega’s die verspreid over het land werkgebied actief zijn. Onze collega’s die in sociale wijk- en jeugdteams werken hebben terecht aangegeven behoefte te hebben aan een betere binding met de moederorganisatie. Kwadraad24 is voor deze groep een ideale oplossing. Zo kunnen zij voortaan makkelijker in contact blijven met de moederorganisatie en sneller op de hoogte worden gebracht van wat er speelt binnen de hulpverlening.

Kwadraad24 is er niet alleen voor de medewerkers van Kwadraad: ook “externen” kunnen toegevoegd worden aan werkgroepen. Zo bieden wij een mooi samenwerkingsplatform voor zowel intern als extern gebruik.