Kwaliteit, die bepalen we samen

Rebecca Letsch is kwaliteitsadviseur bij Kwadraad. Zij houdt zich bezig met complexe en organisatorische vraagstukken. In deze column vertelt Rebecca over haar werk en met welke onderwerpen zij zich bezig houdt.

De kwaliteit van ons maatschappelijk werk

Bij Kwadraad werken we met een kwaliteitssysteem. We hebben een kwaliteitshandboek en werken volgens de ISO-kwaliteitsnormen. Maar wat is kwaliteit? En wat houdt het eigenlijk in?

Kwadraad biedt in veel soorten en maten hulp in maatschappelijke ondersteuning. We werken in verschillende samenwerkingsverbanden binnen zorg en welzijn in een groot en gevarieerd werkgebied. Altijd met oog voor en in samenwerking met de klant, gebaseerd op zijn eigen vraag en eigen mogelijkheden.

Werken vanuit eigen kracht staat voorop bij Kwadraad, evenals vertrouwen tussen de klant en de medewerker. Op deze manier willen we hulp bieden. Dat willen we niet gewoon goed, maar heel goed doen. Dat is wat wij kwaliteit noemen.

De afspraken over de werkwijze die wij hanteren om kwaliteit te leveren, hebben we vastgelegd in documenten, protocollen en werkprocessen. Deze stukken beschrijven hoe er bij Kwadraad gewerkt wordt.

kwaliteit-zorg-welzijn

Werkt onze aanpak wel of niet

Om regelmatig te controleren of onze werkwijze nog actueel is en of een aanpak ook echt in de praktijk werkt, organiseren we meetmomenten (oftewel audits). Zo hebben we een intern team dat ingezet wordt om toe te zien of processen binnen de organisatie werken. Daarnaast krijgen we jaarlijks een bezoek van een extern bureau dat onderzoekt wat we goed doen, maar ook welke aandachtspunten er zijn. Hier leren we van. Het houdt ons scherp en dat komt de kwaliteit van de dienstverlening ten goede.

Ieder kwartaal verzamelen we gegevens uit de organisatie. Zo houden we overzicht en zien we hoe het gaat, zowel met de klanten als met onze eigen medewerkers. Ook bespreken we jaarlijks onze leveranciers en kijken we kritisch naar ons eigen kwaliteitssysteem. Zijn we tevreden? Is dit wat we willen? Doen we wat we willen doen? Of kan het beter?

We zijn trots op wat we doen, maar weten ook dat er altijd iets te verbeteren valt. De maatschappij verandert en daarmee ook onze klanten en de hulp die gevraagd wordt. Kwadraad wil kwalitatief goede hulp bieden. En wat die kwaliteit is, dat bepalen we met elkaar. Samen met de klant, steeds weer opnieuw.

Benieuwd naar andere artikelen van Kwadraad? Klik hier om terug te gaan naar de nieuwsberichten.