Meer trajecten Ouderschap Blijft in Woerden

Het jeugdstelsel staat onder druk. En dat terwijl “alle kinderen, jongeren en gezinnen het verdienen om tijdig passende hulp te krijgen wanneer zij die nodig hebben,” aldus staatssecretaris Blokhuis. In Woerden komt er daarom extra ondersteuning voor inwoners zodat problemen voorkomen kunnen worden of gemakkelijker binnen het eigen sociale netwerk worden opgepakt. Met dit extra budget kan Kwadraad bijvoorbeeld met het project Ouderschap Blijft aanbieden. Ouderschap Blijft zijn bemiddelingsgesprekken waardoor ouders die uit elkaar gaan, goede afspraken met elkaar maken. Zo kunnen kinderen contact blijven houden met beide ouders.

Ieder jaar krijgen veel kinderen te horen dat hun ouders uit elkaar gaan. Een pijnlijke ervaring, die in hun verdere leven sporen achter kunnen laten. Het percentage gescheiden inwoners in Woerden lag in 2020 op 6,6%. Dat aantal lijkt nog steeds toe te nemen.

Diensten die aansluiten bij de gebeurtenissen van mensen

Kwadraad biedt een breed scala aan trainingen en interventies die inspringen op dit soort life events. Denk aan een training ‘Van partner naar ouder’ voor ouders die bijna ouders worden. Of relatiegesprekken als er relatieproblemen aan het licht komen. Gaan ouders uit elkaar? Dan biedt Kwadraad bijvoorbeeld KIES-trainingen voor kinderen en Ouderschap Blijft.

Ouderschap Blijft in Woerden

Kinderen ondervinden bij een scheiding vooral schade van voortdurende ruzie tussen ouders. Het is daarom belangrijk dat kinderen met beide ouders contact blijven houden. Met Ouderschap Blijft, gekenmerkt als effectieve jeugdinterventie, bieden maatschappelijk werkers bemiddelingsgesprekken aan. Het doel is te komen tot werkbare afspraken waarbij het kind voorop staat.

In de afgelopen jaren verdubbelde het aantal aanvragen voor Ouderschap Blijft in Woerden. De gemeente besloot daarop extra budget vrij te maken voor Kwadraad om meer bemiddelingsgesprekken aan te bieden aan ouders.